Обявените преди ден проверки на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) освен офисите на търговските вериги, са обхванали и производители на храни и техните сдружения. Това се разбра в сряда от позиция на Съюза на птицевъдите в България, които посочиха, че са оказали съдействие. Само преди броени дни стана ясно, че яйцата в България са в "топ 4" на ЕС по високи цени. На дребно цената на яйцата надскочи 60 стотинки, а производители през медиите посочиха, че напускат фабриките на 30-35 ст. за брой. Инспекцията на КЗК се случва и броени седмици преди Великден, когато яйцата ще са една от най-купуваните стоки.

Акцията

"На 21 март 2023 год,. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) извърши внезапна проверка в офиса на Съюза на птицевъдите в България (СПБ). Акцията е заради подозрение за недопустими практики при определяне на цените на хранителните продукти, предлагани на пазара от членовете на Съюза, по веригите на производство - търговия на едро и дребно, както по отделните хоризонтални, така и по вертикалните нива от страна на големите разпространители", посочиха от браншовото сдружение.

Оттам добавят, че СПБ е оказал пълно съдействие на служителите на КЗК и на служители на МВР и е предоставил цялата информация, необходима на държавните органи, с оглед установените им правомощия.

От офиса на СПБ бяха иззети копия от документи, съхранявани на хартиен носител, както и дигитални копия от документи и кореспонденция, съхранявани на електронен носител.

Тъй като нашата дейност и на членовете на сдружението се регулира сериозно от множество нормативни актове и е предмет на надзор от държавни органи, в т.ч. Българската агенция за безопасност на храните и Министерство на земеделието, винаги сме действали при спазване на разпоредбите на Закона и нямаме никакви притеснения по отношение на резултата от проверката.

Обосновано съмнение

Преди ден КЗК обявиха във вторник, че са извършили "няколко внезапни проверки" в офисите на дружества и техни сдружения, свързани с производството и търговията на основни хранителни стоки в страната. Уточнява се, че проверките са резултат от три образувани производства, с които комисията се самосезира за установяване на потенциални забранени споразумения на пазара. Налице е и обосновано съмнение за наличие на "незаконосъобразни практики" на пазара.

“Поражда се обосновано съмнение за наличието на незаконосъобразни практики от страна на основните участници на пазара, сред които несъмнено са и големите търговски вериги. В този контекст вероятността разглежданите пазарни явления да се дължат на прикрити договорки и споразумения ограничаващи конкуренцията както по хоризонтала, така и вертикални, не може да се изключи", посочиха тогава от комисията.

Изчезнали яйца

Председателят на Съюзът на птицевъдите, заяви че ще внесе искане за проверка от Агенцията по безопасност на храните. По данни на сдружението у нас са внесени 2,5 млн. яйца от Украйна, които не се продават в търговските обекти. От Съюза подозират, че има нарушение по тяхното пласиране и те се маркират с друг произход.

От Съюза на птицевъдите заявиха, че са едно от сдруженията, проверявани от Комисията за защита на конкуренцията заради съмнение за картел и оттам - вдигане на цените. По данни на сдружението от проверяващите е иззета само публична информация - данни на Евростат и на Министерството на земеделието. Оттам не очакват да бъдат санкционирани.

Ето какво каза Ивайло Гълъбов, председател на Съюзът на птицевъдите:

Какви са основанията за проверка в Съюза?

- Основанията за проверките, според връчената заповед на Комисията за защита на конкуренцията, са констатирането на нелоялни търговски практики при посещенията на цялата търговска верига. Ние в Съюза на птицевъдите нямаме никакво отношение към търговията на яйца и пилешко месо в България. Сдружение с нестопанска цел сме, което е регистрирано в обществен интерес, за да защитава интересите на членовете, а членовете ни са по-голяма част от производителите на пилешко месо и яйца в България. Най-малко влияем на пазара на търговията в България на първични продукти от птици.


Правени ли са проверки на вашите членове, на фирмите поотделно?

- Правени са проверки на нашите членове, разбира се. Проверките по фирмите са напълно естествени в следствие на обществения интерес и на фокуса, който беше привлечен на обществото и на администрацията, за по-високите цени и инфлацията в страната. Както в многото наши изявления, ние винаги сме давали информация и прогнози по отношение на цените, които са в отговор на обществения интерес. Други коментари по отношение на цени в нашата браншова организация не се правят, защото нямаме такива функции.

Какъв тип документи са иззети?

- При направената проверка бяха иззети документи, които съдържат обществена информация, която представлява анализи и съответно цени от агростатистиката, публикувана от Министерството на земеделието, статистиката на Евростат. Една от нашите задачи е тази пазарна информация да предоставяме на нашите членове, за да имат актуална информация как се движи бизнесът.
Разбира се, Комисията сигурно има основание да направи всеобхватни проверки, оказахме пълно съдействие, надяваме се че в протокола, който очакваме скоро да ни бъде връчен, няма да бъдат констатирани никакви нарушения в нашата дейност, която е напълно прозрачна. На днешното общо събрание на Съюза на птицевъдите, ако бяха дошли да направя проверка, щеше да заварят почти цялата администрация, представители на Министерството на земеделието, представители на Агенцията за безопасност на храните, на Държавен фонд "Земеделие" и 90% от птицевъдния бизнес в страната.
Нашата организация няма от какво да се притеснява, ще окажем пълно съдействие. Нещо повече, надяваме се проверките да продължат, за да се изпълнят функциите вменени на Комисията за защита на конкуренцията, защото по наши сведения, утре ще направим и запитване към Агенция митници за последните няколко дни в рамките на тази седмица в България са влезли около 2,5 млн. яйца за консумация, които по партньорска програма влизат от трети страни каквато е Украйна - при технологии, които не отговарят на европейските. Няма лошо да влизат такива яйца в страната, но ние в търговската мрежа не виждаме 30% от яйцата да са украински. Именно това ни дава основание да отправим сигнал към Агенцията за безопасност на храните - да провери от влизането на гранично-контролните пунктове до съответния регистриран склад и след това до търговските вериги къде отиват тези яйца.


Досега санкционирани ли сте по отношение на конкуренцията от комисията?


- Съюзът на птицевъдите не е санкциониран, но нашите членове са санкционирани преди 15 години, когато по подобен сценарий, при внезапна проверка установиха, че се водени разговори при широка среща, имахме подобен инцидент. Оттогава сме изключително внимателни, оттогава на публичните ни срещи не се коментират цени, дори с информационна цел.