Кредитите на българските домакинства вече са 31.111 млрд. лева. Това сочат данни на БНБ към края на юни тази година. Това представлява увеличение от близо 15% на годишна база.

Самият брой на борчовете намалява леко с 0.8%, като достига 2.799 млн. броя. Предвид, че по предварителни данни от преброяването на населението, хората над 18 години у нас са 5,486 млн., това значи, че средно се пада по 1 кредит на двама души. 

Всеки четврти борч е с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. След тях, най-масовите кредити са между 50-100 хил. лева - около 21% от всички изтеглени заеми от банки. Най-малко са кредитите на домакинствата от над 1 милион лева. 

Спестявания

Средствата по депозитите на домакинставата остават два пъти повече от кредитите. Размерът на спестяванията в края на юни 2022 г. нараства на годишна база с 6% и достига 67.640 млрд. лева. Броят на депозитите е 8.877 млн., като намалява на годишна база с 3.6%.

Към края на юни 2022 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 17.9%

Бизнесът 

Кредитите на бизнеса, с изключение на финансовите предприятия, са 148 хил. броя, като се увеличават на годишна база с 4.8% към края на второто тримесечие на 2022 година. Размерът на тези кредити е 39.669 млрд. лева, като се отчита нарастване с 10.5% на годишна база. Най-задлъжнелите отрасли са Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (27.4%), Преработваща промишленост (23.1%) и Операции с недвижими имоти (9.7%).Към края на юни 2022 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 74.6%.

Депозитите на бизнеса са 615 хил. броя, като се отчита ръст от 2.3% спрямо края на същия месец на 2021 г. В края на второто тримесечие на 2022 г. размерът на тези депозити е 34.809 млрд. лева, като на годишна база той нараства с 18.6%. Трите отрасъла с най-големи спестявания са Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (25.7%), Преработваща промишленост (14.4%) и Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива (9.9%). Към края на юни 2022 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 53.7%.