Дигитализация на българския бизнес означава по-скоро автоматизация на процесите, управление чрез софтуер, възможности за проследяване бързо и лесно на всяка една стъпка от даден процес. По този начин възможности за гарантиране на качествен и ефективен продукт. Това заяви Александър Папратилов, член на Управителния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании пред Nova News. 

По думите му България е една от водещите страни в сектора и своеобразен регионален ИТ хъб за Балканския полуостров. „От друга страна обаче, както показват определени статистики и данни, всъщност българската икономика не е достатъчно дигитализирана, спрямо това, което имаме като ИТ индустрия и нейните възможности”, посочи той.

Според Папратилов има няколко причини този парадокс – ИТ индустрията на България работи на световния пазар, но не е достатъчно голяма, за да дигитализира цялата държава и неосъзнаването на нуждата от дигитализация във всички индустрии.

„Част от проектите на българския ИТ бизнес е за дигитализацията на други държави. Като пример мога да дам Гърция. Тя няма силна ИТ индустрия, но въпреки това има електронно правителство, което функционира. Въпрос на желание и осъзнатост е защо дигитализацията трябва да се случи”,  твърди експертът.

Българската ИТ индустрия се нуждае от образование, според Папратилов. „Традициите ни в инженерното образование в страната доведоха до това, че ние изобщо нямаме индустрия”.