Агенция "Митници" съобщи за рекордни приходи от мита и ДДС от внос през октомври. Общите месечни приходи за октомври от 975,9 млн. лева превишават със 123 млн. лева (14,4 на сто) приходите през същия месец на миналата година, като по-високи постъпления се отчитат по всички видове приходоизточници, пише в съобщението.

Касовите постъпления от акциз през октомври 2021 г. са достигнали 515,3 млн. лева, което е с 20,5 млн. лева повече от същия месец на предходната година. Приходите от ДДС при внос са 430,4 млн. лева, което е с 92,4 млн. лева повече от октомври 2020 г.

Размерът на събрания ДДС от внос през октомври 2021 г. е рекорден за текущата година, отчитат от агенцията. Постъпленията от мита са 29,7 млн. лева, което е с 10,3 млн. лева повече в сравнение с октомври миналата година и е най-високата стойност, отчитана като месечен приход от мита от 2016 г. досега. Предишната пикова стойност беше през август тази година - 28,8 млн. лева.

Очаква се през ноември постъпленията от мита да постигнат нов абсолютен рекорд като надминат 30 млн. лева, смятат в агенция "Митници". През периода януари-октомври 2021 г. приходите от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби, администрирани от Агенция "Митници", са в размер на 8742,9 млн. лева.

Постъпленията са с 1075,9 млн. лева (14,0 на сто) над отчетените 7666,9 млн. лева през сравнимия период на 2020 година. По прогнозни данни общите приходи на Агенция "Митници" за ноември 2021 г. ще надхвърлят 830 млн. лева, с 12,7 на сто над събраните през ноември 2020 година.