За първите 9 месеца на 2021 г. цените у нас са нараснали средно с 4,8 процента спрямо същия период на 2020 г. Инфлацията от началото на тази година е скочила с 3,5 процента. Това показват данните на Националния статистически институт.

Само за един месец цените на основни хранителни продукти са се увеличили. Рекорден е ръстът при зелето с 11,8 процента спрямо август, яйцата са скочили с 4,7 процента, а хлябът с 2,3 на сто.

При нехранителните продукти сериозен ръст има при учебната литература, която е поскъпнала с 5,5 процента, дървата и въглищата с 4,7 на сто, а мебелите с 1,2 .

При услугите най-голям е ръстът на централното газоснабдяване - с 12,1 процента, образователните услуги са скочили средно с 3,7 сто, а лекарските - с 0,4 процента.