През 2020 г. MAXIMA GRUPĖ продължи да се разширява извън Прибалтика и успя да увеличи пазарния си дял в България и Полша със значителен ръст на приходите съответно от 22,2% и 13,7% като същевременно запази силни показатели на ефективност на приходите „LFL“ (при непроменена база от магазини) от 5,6% в България и 4,9% в Полша.

„2020 г. бе предизвикателна за MAXIMA GRUPĖ, особено в Прибалтика, където ръстът на приходите беше с много намалял темп. Миналата година всички наши 41 000 служители положиха много усилия, за да осигурят наличност на необходимите продукти и безопасното пазаруване на милиони наши клиенти.”, каза Мантас Кунцайтис, изпълнителен директор и председател на борда на MAXIMA GRUPĖ .

Ръстът на приходите на MAXIMA GRUPĖ продължи през 2020 г., като достигна 4, 226 млн. евро, което е с 5,8% повече от 2019 г. Въпреки пандемията от COVID-19 и последвалите я ограничителни мерки, приходите се възстановиха през третото тримесечие и годишният растеж остана положителен.

Консолидираната оперативна печалба на MAXIMA GRUPĖ, с изключение на извънредни ефекти, достигна 374,7 млн. евро.

T MARKET България показа значителен ръст с увеличение на оперативната печалба от +4,6 млн. евро. Преразглеждането на разходите позволи да се запази числеността на служителите.

През 2020 г. компаниите на MAXIMA GRUPĖ инвестираха  88,9 млн. евро в дълготрайни активи, което е с 32% по-малко от инвестираните през 2019 г. 131,3 млн. евро. Въпреки по-ниските нива на общи инвестиции, MAXIMA GRUPĖ успява да увеличи мрежата си от магазини с 93 обекта, по-голямата част от които (73) са на полския бранд STOKROTKA.

С това, броят им достигна 1323 магазина, спрямо 1230 на 31 декември 2019 г. В България Т MARKET увеличи броя на магазините си с 8 нови – в градовете Пловдив, Стара Загора, Елхово, Нова Загора и София.

През 2020 г. MAXIMA GRUPĖ положи максимум усилия за справяне с предизвикателствата, причинени от пандемията COVID-19, изпълнявайки необходимите мерки за безопасност във всички сфери на дейност на компанията. Допълнителните преки разходи, свързани с пандемиятa, възлизат на 9 млн. евро.

През 2020 г. стартира и платформата за електронна търговия T MARKET Online в България, както и в Полша – BARBORA.

„Пандемията от COVID-19 ни показа, че без нашите герои - медици, фармацевти, полицаи, доброволци, служителите в нашите магазини, складове, производство, електронна търговия и много други, не можем да вървим напред. Благодарим за проявената смелост и всеотдайност на всички тях. Горди сме, че в тази трудна година успяхме да стартираме и първия онлайн магазин на търговска верига у нас с доставки за София и Пловдив. И към момента оставаме единствените, които предлагат безплатна доставка към клиентите си чрез собствена мрежа за доставки. Продължаваме да увеличаваме броя на магазините си и да предлагаме възможност за практичен избор на клиентите си на атрактивни цени.“ , заяви Петър Павлов, генерален директор на Максима България.