AZEB стартира онлайн платформа за обучения и развитие на умения свързани с изграждането на достъпни сгради с близко до нулево потребление на енергия (СБНПЕ)

AZEB Learn е платформа, замислена да помага на професионалисти и инвеститори в реализация на проекти за СБНПЕ чрез онлайн обучения. Платформата обобщава Европейски знания и инструменти в структура, която води участниците стъпка по стъпка към успешен проект за СБНПЕ. Заинтересованите могат още сега да започнат с първия безплатен курс на английски език, който обхваща пътна карта за реализация на достъпни СБНПЕ, заедно със заложените там методи, опит и инструменти. AZEB learn е един от основните резултати от научния проект на ЕС AZEB (Affordable Zero Energy Buildings), извършен в България от компания Оберон Концептбау.

На пазара в България в момента липсват необходимите знания и умения, за да бъдат реализирани СБНПЕ, които да покриват изискванията на световните стандарти за енергийна ефективност и в същото време да бъдат продавани на достъпни цени. Новото законодателство на ЕС за енергийно-неутрални сгради от 2021-ва година е една от основните причини тези знания и умения да придобият огромна стойност в следващите години. AZEB learn предоставя възможност за наваксване на тези пропуски изцяло онлайн и по този начин се вписва идеално в актуалните условия към Април 2020-та година на социална и физическа изолация. Платформата е резултат от общата, интензивна научна и развойна дейност на 8 организации от 6 Европейски държави в рамките на 3 години. AZEB проектът и методологията разработена в него спеставят на пазара милиони Евро чрез намиране, анализиране  и изпробване на огромен набор от налични решения в Европа за СБНПЕ, които са реализирани на достъпни цени и ги интегрира в пътната карта AZEB. Тази пътна карта, създадена с подкрепата на ЕС, е инструмент за насърчаване на изпълнението на проекти, които гарантират висока енергийна ефективност и комфорт и създават повече добавена стойност за по-малко пари.

Структура и съдържание на AZEB Learn


AZEB Learn обхваща всички теми около сградите с близко до нулево потребление на енергия с практически съвети за тяхната реализация, допълнени с информация идваща от опита на научните институции и компании, участвали в проекта AZEB. Проектните резултати и придобитите знания са интегрирани в конкретни дефиниции и решения за нива на комфорт, проектитране, сградни инсталации, възобновяеми енергийни източници, възлагане на дейности чрез договори за подизпълнители, приложени умения от стройното производство, проектен мениджмънт, фокусирани върху проекти за СБНПЕ. Тези богата база от научни и практични знания и умения, базирани на реален опит на партньорите в AZEB, гарантира възможно най-високо качество на учебния материал в платформата.

Курсовете и обученията в платформата имат особен фокус върху разходите свързани с СБНПЕ и начините за тяхната оптимизация. Налични са и примери от реални проекти, в които чрез AZEB методологията е постигнат значим успех в параметрите разходи, социална среда на живот и екологична съобразност на сградите.

В AZEB Learn е лесно да се навигира от общата картина към специфични детайли и конкретното приложение на дадени софтуерни и практически инструменти и обратно. Участниците в обученията могат да проверят собствените си знания чрез кратки тестове. В дългосрочен план ще бъде изградена онлайн общност от експерти и колеги, запознати с темата СБНПЕ, които да могат да обсъждат конкретни казуси, да предлагат решения и обменят опит. Допълнителни материали ще се добавят и на други езици, като някои ще бъдат безплатни, а други достъпни само чрез такси. Всеки потребител може да създаде свой собствен, безплатен профил на https://azeb.eu/learn.

Проектът на ЕС е към своя край, но темата AZEB продължава

Европейският проект AZEB ще бъде завършен през месец Май 2020, но темата за създаване на СБНПЕ на достъпни цени ще придобива допълнителна популярност и значимост в бъдеще. Организацията ръководител на проекта - DNA in de Bouw от Нидерландия – е собственик на платформата, а управлението й е поверено на фондацията KERN, която е институт за енергийно-неутрални сгради. KERN координира разработките на безплатни онлайн обучения и платени онлайн сертификации, както и техните маркетиране и продажба. Другите партньори от проекта AZEB също ще участват в разработката и провеждането на курсове. Първата официална, платена програма за онлайн сертифициране AZEB се очаква през 2021-ва година.  В същото време AZEB предлага интернационални, консултантски услуги за реализацията на проекта за СБНПЕ на достъпни цени.

Инвестираното време (и евентуални финанси) за придобиване на умения чрез платформата AZEB learn има директна възвръщаемост за участниците и техните работодатели и клиенти, защото проектите, в които те ще участват, ще бъдат имплементирани по по-добър и доходоносен начин. Знанията, които са поместени в онлайн платформата, не са налични под друга форма на пазара в момента.

За AZEB и Оберон Концептбау


Оберон Концептбау е българският партньор в проекта на ЕС AZEB: Affordable Zero Energy Buildings. Осем партньори от Италия, Испания, България, Германия, Франция и Нидерландия работят заедно до средата на 2020-та година, за да разработят интегрирана метдология за системно намаляване на разходите при реализацията на нови СБНПЕ. Повече информация може да намерите на www.azeb.eu.
Оберон Концептбау е на българския и немския пазар от повече от 20 години и разполага с богат опит от стотици проекти в жилищното и индустриално строителство. Избирайки качеството в строителството и гледайки напред в бъдещето, фокусът на компанията в последните 5 години е към нискоенергийното строителство, където пионерските усилия на компанията доведоха до реализацията на първите официално сертифицирани в Германия от Passive House Institut Darmstadt частни, пасивни сгради в България. Повече за пасивното строителство може да намерите на www.oberonkbau.com

Програмата Хоризонт 2020


AZEB получи финансиране от програмата на ЕС за наука и иновации Horizon 2020 под гранд номер 754174. В проекта са въвлечени средства в размер на почти 2 милиона Евро.

*Забележка
Тази публикация отразява единствено гледната точка на автора, Европейската Комисия не носи отговорност за каквато и да е употреба на съдържанието на публикацията.