4200 покупко-продажби на недвижими имоти са регистрирани в Пловдив за последните три месеца - от юли, август и септември. От реализираните сделки имоти в Пловдив 224 са със законна ипотека, а 896 с договорна ипотека, което означава, че 26% или всяка четвърта покупка на имот е финансирана от банка. 

Традиционно през третото тримесечие на годината се сключват по-малко сделки с имоти, заради летните отпуски. Най-натоварени пък са месеците октомври-декември. 

Въпреки сезонните специфики, се забелязва първи сериозен спад на сделките с имоти. През същия период на 2021, покупко-продажбите в Пловдив са били 4664, докато през пандемичната 2020 година - 3913. На практика това означава, че спадът на сделки спрямо миналата година е около 10%. 

В национално ниво, особено на най-горещия пазар - София, тенденцията по спад на покупко-продажбите също се забелязва. 

От юли до септември са регистрирани 62 459 сделки с недвижими имоти. Това е със 7,23% по-малко спрямо същия период на 2021 г., показват данните на Агенцията по вписванията. В столицата отливът е малко над 15% спрямо третото тримесечие на миналата година. 

Личи си, че през летните месеци, най-активен е бил пазарът на имоти на морето. В Несебър например има регистрирани 3107 покупко-продажби на имоти само за периода от юли до септември. Това почти се доближава до обема сделки в Бургас, където има 21% ръст на договорите с имоти спрямо година назад. 

Тенденциите на пазара отразяват предимно нивото на новото строителство. Според експерти, апартаментите втора ръка поддържат същите нива на продажба. Свиването на строителната продукция по време на пандемията е сред причините за наблюдавания спад сега.