В последния месец на 2022 година е регистриран нов плавен ръст на инфлацията при производителите у нас. Това показват данни на Националния статистически институт, публикувани днес. Общият индекс на цените на производител се увеличава с 3.4% през декември 2022 г. спрямо предходния месец, а спрямо декември 2021 година той отчита ръст от 23.2%.

Предходната година остава в историята като една от най-пиковите са инфлацията у нас. Първо беше ударен бизнеса - производствените разходи скочиха драстично заради високите сметки за електроенергия, газ и отопление, както и ръста в цените на някои основни суровини. Това обезценяване на парите в производството логично се прехвърля към домакинствата и създаде шоковото поскъпване по магазините или т.н. увеличение на потребителската инфлация.

Именно заради тази верига от процеси, изследователи и икономически прогностици използват данните на т.н. индекс на цените на производител, за да изготвят модели за движението на инфлацията за потребителите. През началото на 2022 година причинно-следствената връзка беше изключително осезаема. През септември миналата година се отчете и най-сериозното увеличение, като цените на производител бяха двойни от тези през 2015 година, която се използва за база за статистиците. 

В следващите два месеца обаче - октомври и ноември - дойде първия повод за отдъхване. Индексът на цените на производител за първи път започна да намалява. С това цените за потребителите не спаднаха, но поне се наблюдаваше задържането им. Тук е моментът да посочим, че инфлацията при бизнеса се отразява със забавяне върху потребителите, макар че точния период зависи от индустрията. Ако става дума за развалящи се продукти - млечни например, вдигнатите производствени разходи се отразяват до две седмици, но ако става дума за обувки, може да отнеме до 6 месеца-година. 

На месечна база

През декември месец обаче отново има ръст. Макар и плавен - едва 3,4% на месечна база, той веднага се усети в ценоразписа на магазинната мрежа през януари. 

Причината е, че основният компонент от индекса, който се е оскъпил е при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - значително повишение от 14.3% само за месец. В същото време при преработващата промишленост е отчетено намаление с 2.1%. По-ниски цени в преработващата промишленост се наблюдават при: обработката на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 1.7%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 1.0%, производството на химични продукти и производството на метални изделия, без машини и оборудване - по 0.9%.

Повишение на цените на производител в преработващата промишленост е отчетено при: производството на основни метали - с 3.4%, производството на напитки - с 1.4%, производството на тютюневи изделия - с 1.2%, производството на облекло - с 1.1%.

На годишна база

Общият индекс на цените на производител се покачва с 23.2% през декември 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените се наблюдава при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 39.3%, преработващата промишленост - с 16.1%, и в добивната промишленост - с 3.7%. В преработващата промишленост значително повишение на цените е отчетено при: производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 28.2%, производството на хранителни продукти - с 26.3%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 25.5%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 25.4%. Намаление е регистрирано при производството на основни метали - с 0.4%