Най-големият производител на цветни метали конгломерата КЦМ направи сериозни рокади в управленческата си структура. След като години наред инженер Никола Добрев оглавяваше Съвета на директорите на водещата фирма в корпорацията „КЦМ 2000“ АД, индустриалецът се оттегля от всички управленчески органи.

Промените в борда са гласувани на Общите събрания на акционерите на "КЦМ 2000" АД и КЦМ АД след изтичане на 5-годишния мандат. Ролята на Никола Добрев ще поеме Румен Цонев, който вече заема няколко ръководни длъжности - главен изпълнителен директор на "КЦМ 2000 Груп" от 2013 година и председател на Надзорния съвет на КЦМ АД от 2016. Втората промяна в Съвета на директорите е напускането на Найден Михайлов. Заместник-председател на СД става Розин Ангелов, а в състава попадат още Стоян Пехливанов, Иван Добрев и Мариана Гуркопашова.

Надзорният съвет на КЦМ АД пък е избрал нов управителен съвет с председател Сийка Хрискова и Иван Добрев като изпълнителен директор.

Цялостното обновяване на управителните органи на корпорацията беше съобщено днес от Румен Цонев, който изнесе информацията по време на пресконференция, в която съобщи и за новите стратегически планове на КЦМ, както и реализираните резултати на компанията.

Промените в борда бяха мотивирани с встъпването в нов инвестиционен цикъл. Той ще бъде свързан с проект за прилагане на модела на кръгова икономика. Идеята е КЦМ да се интегрира в кръговия модел, като се извършат промени както на хоризонтално ниво чрез оптимално използване на продукти и полупродукти, така и на вертикално ниво чрез добро синхронизиране на различните етапи от добив до производство на краен продукт.

„Не сме изчислявали точна възраст на новото ръководство, но това са хора родени през 70-те. В началото на нов инвестиционен цикъл, компанията трябва да бъде поета от хора с много енергия и знанията, което в случая е гарантирано, тъй като новите членове са кадри на КЦМ, които имат знания и опит, както и нужните качества и ангажираност към процесите в КЦМ“, изтъкна Румен Цонев.

Председателят на КЦМ посочи още, че проектът за корпоративна кръгова икономика все още е в концептуална фаза, като през следващите 1-2 години ще се търсят точните му параметри и измерения, а след това ще има период и за финансирането. Внедряването му ще бъде съпроводено от техническо обновяване и разширяване на производството. Това от своя страна обаче ще означава и насочване все повече към идеите на Индустрия 4.0, за да може процесите да се технологизират и операционализират.

Към момента в портфолиото от компании на КЦМ работят 1880 човека, а в минния бизнес още около 1400 човека. Според новия директор „Човешки ресурси“ Мариана Гуркопашова нововъведенията и разширяването на производството няма да изискват наемането на значителен брой нови кадри, тъй като компанията влага повече ресурс в квалифицирането на работещите там. 

„При нас идват цели семейства, има голяма приемственост по отношение на трудовата заетост. Освен това имаме различни програми, обхващащи обучение на кадри в специализирани специалности в училища и в университети“, уточни тя и допълни, че КЦМ дава и стипендии за зрелостници в специалности, свързани с металургията.

Компанията отчете резултатите си за 2018 година, като я определи за успешна и продуктивна. През 2018 г. са  произведени 71 697 т. олово и 75 150 т. цинк, 41 315 кг. сребро и 296 кг. злато.

Активите на дружествата от Групата към 31.12.2018 г. възлизат 725 880 хил. лв. Отчетените приходи от дейността за миналата година са 749 498 хил. лева, като печалбата от основна дейност е 20 392 хил. лв., а резултатът от оперативната дейност без амортизации  е 53 920 хил. лв. Към момента няма промени и в акционерната структура на компанията, като тя остава изцяло българска.

Прогнозата на Румен Цонев е ежегодно през следващите няколко години дружеството да има около 20 мил. лв. разходи във връзка с новите стратегически цели. Металургията е капиталоемък отрасъл, но сме оптимисти, че инвестициите са необходими за постигане на добри резултати, подчерта Цонев.