РИОСВ-Пловдив даде зелена светлина за строежа на новия мол "Променада" на мястото на Сточна гара в Пловдив. Това стана ясно от решение на Екоинспекция от тази седмица. Документът сочи, че няма да се извършва оценка на въздействие върху околната среда относно изграждането на търговския развлекателен комплекс, който по проект трябва да бъде построен върху 56 декара в центъра на града. 

Според еколозите няма вероятност строежът на новия мол да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Припомняме, че инвестиционното намерение за мол "Променада" е на "Непи прожект фор" - българското дружество, представител на големия холандски конгломерат, което държи няколко мола в София. 

Парцелът, върху който трябва да се появи търговския център, вече е разчистен от стари постройки, хамбари и линии. Той е заключен между - бул. „Христо Ботев", бул. „Найчо Цанов", жп линиите и новопроектираната обслужваща улица, свързваща кръстовището при улица „Авксентий Велишки" и новото кръгово движение при надлез „Родопи". Улицата ще преминава до терена на ЖП линиите.

По проект сградата ще съдържа едно подземно ниво, едно приземно ниво, два търговски етажа с магазини и покривен етаж с киносалони и паркинг. На подземното ниво се очаква да има освен паркинг, голям хранителен магазин, както и магазини за промишлени стоки, като строителни материали и мебели. По търговските етажи се очаква да има редица магазини на известни брандове, ресторанти и кафенета. 

На последното трето покривно ниво на сградата са предвидени площи за открит паркинг за леки автомобили. Броят на паркоместата е предвиден да бъде 1900. На етажа ще са разположени и киносалони. На по-късен етап ще се разработи и покривна конструкция за засенчване над паркоместата с възможност върху нея да се монтира покривна ФЕЦ.

Мотивите на РИОСВ-Пловдив сочат, че няма риск за негативно въздействие на проекта.

"Предвид предлаганото строителство се предполага, че извършваните строителни дейности, няма да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната среда в района, тъй като не се предвиждат дейности, при които да се отделят значителни замърсители в околната среда. Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде извършена по класически методи за подобен тип обекти в рамките на разглежданият имот, без да излиза с влиянието си извън границите му. Не се предполагат съществени отрицателни въздействия върху факторите на жизнената среда, респективно риск за човешкото здраве", пише в мотивите на решението. 

Решение на Екоинспекцията, с което се дава зелена светлина за проекта, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение. Също така може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред МОСВ. 

Процедурата за ОВОС пред РИОСВ-Пловдив е най-важната стъпка за изкарване на разрешение за строеж. Едва след като инвеститорите получат такова, могат да пристъпят към същински дейности по изпълнение на проекта. 

 

 

 

Сточна гара остава в миналото! Рестартираха мегапроекта за мол Променада в ПловдивДо дни се очаква да започне разчистване на терена

Визия на последния известен проект: