Компютърните специалисти са с най-големите заплати у нас, като средно те получават 3567 лв. Пет пъти по-малко - около 618 лв., пък взема персоналът в хотелите и ресторантите. Това показва годишният доклад за доходите на КНСБ.

70% от българите получават около или под средната заплата - 1135 лв. Сред най-добре платените професии са летците - 3181 лв. средно.

В топ 3 са и хората, които работят в производството на кокс и рафинирани продукти, със заплати от по 2853 лв.

На противоположния полюс са охранителите (641 лв.), озеленителите (659 лв.), шивачки, обущари, кожари, дърводелци и ветеринари.

Проблемът със силната регионална диференциация в заетостта и заплащането на труда остава нерешен. Така във Видин средната заплата е 746 лв., докато в София е два пъти по-висока - 1536 лв. Под 790 лв. вземат и в Благоевград, Кюстендил и Силистра.

Сред нископлатените сектори са и "Медико-социалните грижи" и "Търговия на дребно", отчете синдикатът.

442 392 души са работили на минимална заплата - 510 лв., през миналата година, или общо 19,3% от всички наети лица. Всеки 3-и от тях е в преработващата промишленост. Два пъти повече са на минимална заплата в сектор "Транспорт, складиране и пощи".

Минималната заплата у нас е най-ниската в ЕС. През януари тази година стига 286,33 евро. В Латвия е 430 евро, а в Гърция - 758. Най-висока е в Люксембург - 2071 евро.

Минималната заплата да стигне 450 евро искат от КНСБЗа да стане това, обаче, трудовото възнаграждение трябва да расте между 12 и 15% на година