Пловдивска фирма взима под наем ниви, като  на практика собствениците ще получат пари, колкото е продажната цена на имотите. Парцелите са в част от земя от 235 декара край летище Пловдив, която бе взета на концесия от пловдивската фирма Арт Принт. Тя ще добива баластра в следващите 10 години, като ще плати щедро на собствениците на земи. В момента дружеството разполага с 80 декара за стопанисване. Другата част от земята е на дребни производители, които всяка година получават едва по 20 лева от арендатори за това, че обработват земята им.

Предложението на Арт Принт към тях ще е да вземат под наем за следващите 10 години земите им, като ще получат 10 пъти по-висок заплащане, а освен това ще предплатят всички суми. Така вместо всяка година собственикът на парцел да вземе 20 лева, той ще вземе 2000 лева и то наведнъж.  В момента тези парцели вървят за продажба между 1000 и 2000 лева на декар.

Ползите не спират дотук за собствениците на имоти в терена край летище Пловдив. На практика след 10 години парцелите им ще бъдат по-плодородни.

„Тези земи са с ниско качество, ако така може да се нарече. Ако за един декар е нормално да се добиват 300 килограма жито, то тези парцели могат да дадат едва 110-120 кг/дк. Те реално взимат дотациите, а от житото каквото може да изкарат. Един от проблемите е именно баластрата под хумуса. В момента той е едва 30-40 см, а отдолу има 40 метра инертни материали. Заради малкия слой хумус влагата попива през баластрата и земята е неплодородна. След като приключим с добиването на баластра ще засипем всички парцели с 50 см хумус, което ще вдигне нивото на категоризация на земята им”, обясни Филипов.  Полза от концесията ще има и за Община Родопи и Садово.Те ще получат близо 2,5 милиона лева от концесионни такси през следващите години, които директно ще влязат за благоустройство на населените места.

В момента фирма Арт Принт са подали инвестиционно намерение  за изграждането на баластриера. Тя ще се добива от земята на дълбочина от 5 метра, а след това ще се кара с превозни средства за преработване в покрайнините на Пловдив, където ще се произвежда бетон.

„Подали сме в РИОСВ искане за оценка на въздействие на околна среда и водите. Процедурите по концесионния договор сме ги съгласували с всички министерства  и Община Родопи, като сме получили положително становище”, заяви представителят на дружеството Илиян Филипов. Той допълни, че в началото ще копаят само в терени, които са тяхна собственост. След това ще започнат и преговори със собствениците на земите.

Те не се влезли в контакт с тях, тъй като до този момент целите им усилия били насочени към институциите.

Той допълни, че ще обясни всичко това на хората на предстоящото обществено обсъждане. Въпреки намеренията на Арт Принт в близкото село Катуница има брожения срещу инициативата. Според Филипов те са насаждани от конкурент, който добива инертни материали в близост.   В съседство на парцела им концесия, която се държи от Иван Васев по пряко Гаджура.

„В момента се прокарват всякакви конспиративни теории. Последната например бе, че ще падне нивото на река Чая, която се намира до земята. Нашият парцел обаче е на 200 метра от реката, а този на конкурента ни е на 10 метра. Ако е трябвало да падне нивото, то е щяло да стане при добива на баластра при Васев”, коментира Филипов.  Той даде и пример с организираната подписка срещу намерението на Арт Принт от собственици на земи в района. В нея е имало 10 души, двама от които били синовете на Васев, които не притежавали никакви парцели.

Очаква се на голямото обществено обсъждане да се разкрият всички ползи от концесията на терена.