Българската народна банка(БНБ) издаде предварително одобрение за сделката по придобиване на "Райфайзенбанк" (България) от белгийската финансова група KBC, която е собственик на Обединена българска банка (ОББ) у нас. Това става ясно от съобщение на Централната банка, публикувано в сряда.

"На 29 юни 2022 г. Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие национално решение, с което в изпълнение на инструкция на Европейската централна банка (ЕЦБ) издаде предварително одобрение за прякото придобиване от "КЕЙ БИ СИ Банк" НВ, Белгия, на акциите от капитала на "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, в резултат на което "Райфайзенбанк (България)" ЕАД ще стане дъщерно дружество на "КЕЙ БИ СИ Банк" НВ в България.", се казва в съобщението на БНБ.

След 1 октомври 2020 г., когато беше установено тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ и България се присъедини към Единния надзорен механизъм, ЕЦБ има изключителната компетентност да оценява уведомленията за придобиването на квалифицирани дялови участия в кредитни институции, при съответното взаимодействие с БНБ, припомнят оттам.

Белгийската финансова група КВС, която у нас държи третата по големина банка ОББ и застрахователя ДЗИ, обяви в през ноември 2021 г., че е постигнала споразумение с базираната в Австрия Райфайзенбанк Интернешънъл да придобие 100% от акциите на Райфайзенбанк (България) ЕАД, съобщи в понеделник купувачът.

Сделката включва също дъщерните на Райфайзен дружества в България - Райфайзен Лизинг България, Райфайзен Асет Мениджмънт, Райфайзен Застрахователен брокер, както и Райфайзен Сървис.

Сделката ще бъде на обща стойност 1,015 млрд. евро.

Намеренията на KBC Груп са, след одобрение от регулатора, да пристъпи към сливане между Райфайзенбанк България и ОББ. Новата Обединена банка ще има пазарен дял по активи, много близък до този на другите две водещи банки в България - УниКредит Булбанк и Банка ДСК. Освен това, ОББ ще заеме 2-ро място като пазарен дял по отношение на кредитите.

В момента Райфайзенбанк е на 6-о място на пазара с дял от 7.9% по отношение на активите и 8.4% по отношение на кредитите. Институцията има мрежа от 122 банкови клона в цялата страна, допълвани с агентска мрежа от мобилни банкови консултанти, външни партньори и кредитни посредници. Служителите на Райфайзенбанк са 2500 човека, обслужващи 635 000 клиенти.

В края на първото полугодие на 2021 г. дружеството има кредитен портфейл от 3.3 млрд. евро (от който 36% корпоративни кредити, 64% ритейл, МСП и микробизнес кредити), 4.2 млрд. евро депозити и 5.2 млрд. евро активи. Нетната печалба е 27 млн. евро.

Белгийската KBC Груп присъства в българския финансов сектор от 2007 г. В миналото тя притежаваше СИБанк, а в края на 2016 г. бе обявена сделката за покупката на ОББ, ДЗИ и няколко дъщерни дружества на ОББ, а СИБанк и ОББ се сляха. На 30 юли 2021 г. KBC придоби и животозастрахователната и пенсионноосигурителна дейност на NN в България.

ОББ е сред първите 3 банки в България по отношение на активите, а ДЗИ поддържа първо място по отношение на пазарен дял на застрахователния пазар.

Прогнозното обединено дружество (Райфайзенбанк България и ОББ) ще постигне 18.2% пазарен дял по отношение на активите (спрямо 10.3% пазарен дял на ОББ), което е много близо до пазарния дял на пазарен играч номер 1 (19.8%) и на пазарен играч номер 2 (18.4%). Освен това, Обединената банка от ОББ и Райфайзенбанк България ще заеме 2-ро място по отношение на кредитите (17% прогнозен пазарен дял).

Сделката ще има капиталов ефект около -1 процентен пункт върху базовия собствен капитал от първи ред на KBC Груп (CET1) (3-то тримесечие на 2021 г.: 16.4% при пълно натоварване, съгласно Датския компромис) при сключването.