Нивата на възвръщаемост от инвестициите в имоти в България се запазват на нивата си от края на 2021 г., а именно за офис площи - 7.75%, търговски площи  - 7.75%, индустриални площи 8.5% и жилищни площи - 5%, разкрива последният доклад на Colliers. В краткосрочен план се прогнозира нивата на доходност в офисните и индустриални площи да се свият още, докато при търговски площи не се очаква промяна, обясни  Георги Киров, директор „Капиталови пазари“ за България.

Обемите на инвестиции в бизнес имоти в Централна и Източна Европа в края на 2022 г. могат да надхвърлят 12 млрд. евро, но несигурността, породена от войната в Украйна и насрещните икономически ветрове могат да повлияят на тази прогноза, разкрива последният доклад на Colliers.

"Поотделно повечето държави все още изостават от обемите си преди пандемията. Само Полша регистрира ръст от 23% на годишна база и осигурява 56% от общия инвестиционен обем през първото тримесечие на 2022 г. След бавния старт през миналата година, Чехия имаше добро първо тримесечие през 2022 г. Сигналите за останалата част от годината са смесени, като пред нас има редица предизвикателства, но и възможности", обясни Кевин Търпин, регионален директор "Капиталови пазари", ЦИЕ в Colliers.

"Регистрираме слабо движение на доходността от първокласни имоти за повечето пазари в региона, което отчасти се дължи на продължаващата липса на данни за сделки, които да подкрепят по-нататъшни промени. Настоящата ни прогноза също така предполага, че в краткосрочен план допълнителното свиване на доходността ще е маргинално или няма да има такова. Особено като се има предвид, че очакваме разходите за дълг и други финансови инструменти да се увеличат, което ще увеличи натиска върху маржовете. Комбинираното въздействие на пандемията и войната в Украйна стимулира инфлационния натиск и негативните икономически нагласи", добави Кевин Търпин.

Инвестиционни потоци в ЦИЕ по сектори

През първото тримесечие на 2022 г. индустриалният и логистичен сектор отстъпват лидерското си място на офисния и търговски сегменти, тъй като липсата на наличен продукт става все по-очевидна. Обемите на ритейл сектор нарастват значително благодарение на продажбата от страна на EPP на 49% и 50% от дяловете в два от портфейлите си, съответно EPP & M1, за доста над 650 млн. евро. 

Потоци в ЦИЕ по произход на купувача

Американският капитал оказа голямо влияние върху обема на инвестициите през първото тримесечие на 2022 г. с над 1 млрд. евро (38%) в пет сделки, най-голямата от които е придобиването на The Warsaw Hub от Google за около 585 млн. евро. Други значими сделки са придобиването на ритейл портфейли на EPP, от Group от Южна Африка и Pimco от САЩ за общ обем от над 650 млн. евро. Иначе капиталът от ЦИЕ остана изключително активен с 972 млн. евро (34%) в 31 сделки.

Икономически показатели и движещи сили
 
Предвид продължаващото въздействие на геополитическите и глобални кризи, свързани със здравеопазването, икономическите перспективи в региона често се преразглеждат. В краткосрочен план, в контекста на една петгодишна прогноза най-вероятно ще се влошат, преди да се подобрят, в зависимост от развитието на тези обстоятелства. Пандемията, движещите сили и смущенията в областта на ESG, войната в Украйна и свързаните с нея санкции оказват въздействие върху пазарите на недвижими имоти и потребителите под формата на предлагане, търсене и достъпност. 

"Според Oxford Economics, средната инфлация за региона на Централна и Източна Европа понастоящем се очаква да достигне своя връх от около 9% през 2022 г., докато мнозина смятат, че тя може да достигне до 15%. Въпреки че е много трудно да се предвиди, понастоящем прогнозите са икономическият растеж в ЦИЕ да бъде на средно годишно ниво от 3% през следващите пет години, но съществуват и съвсем реални рискове от прокрадване на рецесия", заключи Кевин.