За последните 3 години в община Пловдив са дадени разрешения за строеж на общо 14 076 жилища. В строителство през тези три години пък са били общо 3788 апартамента.

Това на практика означава, че в Пловдив в момента има над 10 000 апартамента в сгради с готови и одобрени проекти за строеж

Въпросът е има ли кой да ги обитава.

През 2017 Световната банка излезе с доклад за огромен брой на пустеещите жилища у нас. Тогава се оказа, че всяко четвърто жилище в Пловдив е необитаемо. Празните жилища под тепетата бяха по-висок процент, отколкото в столицата - 24% от жилищата в София бяха празни, в околностите на София – 48%, във Варна – 30% и в Пловдив - 26% необитаеми или вакантни жилища.

Реално последното преброяване на населението е правено през 2011. От ориентировъчните данни в ГРАО обаче може да се направи приблизителен анализ за броя на живущите по населени места, поне според адресната им регистрация. За съжаление методът изпитва ограничения, тъй като мнозина не променят адреса си акуратно, съответно личните си документи. 

Въпреки това данните показват, че в края на 2020 в Пловдив с постоянен адрес в Пловдив са 383 137 души, а с настоящ адрес са 365 319 с настоящ адрес в Пловдив. През 2017 година пък данните са били следните - 383 597 души с постоянен адрес в Пловдив, 369 891 с настоящ адрес в Пловдив. С други думи за 3 години хората с постоянен адрес са намалели незначително с около 460 души, а тези с настоящ са намалели с около 4800 души

Така излиза, че новозаселници няма. Дори да предвидим, че около 25% от новодошлите не са сменили адресните си регистрации, то пак можем за заключим, че броят на новосъздадените жилища и тези, които се очаква да бъдат построени, в пъти надминава необходимостта. С други думи при следващо засичане на жилищния фонд и населението, вакантните жилища в Пловдив вероятно ще скочат над 30% от общия брой. 

Основните причини за разминаването са огромния брой строителни проекти на фона на не особено пикова вътрешна миграция. Мотивацията за закупуване на жилище също играе важна роля в този процес. Мнозина решиха да вложат парите си в апартаменти, т.е. в общия случай купуват жилището с инвестиционни цели. В Пловдив обаче няма солиден пазар за отдаване на жилища под наем. Това например е много осезаемо в моменти като големите пандемични вълни, когато единствените сигурни наематели - студентите - освободиха масово квартирите си. Друг важен момент е пазарът за краткосрочно отдаване, който подобно на хотелиерския бранш също пострада сурово от практическата забрана за туризъм като мярка срещу разпространението на COVID-19. 

Масово собственици на Airbnb апартаменти в Пловдив ги продават, ваканционните къщи - на върхаПандемията и законови промени обърнаха тенденциите на печеливши бизнес ниши

По отношение на наемите, арендаторите често имат нереалистична представа за пазарната цена на имотите си. Когато закупят ново строителство апартамент и извършват всички довършителни дейности по него, те не желаят да отдават имотите си на ниски цени и често се стига до парадокса, че наемът без сметки излиза около една трета от една работна заплата на млад човек.

Има и още няколко причини, поради които наемодателите държат имотите си празни, а не ги отдават под наем. Те са анализирани в доклада на Министерство на околната среда. Сред тях са посочени: "настоящите закони за извеждане на наематели от имота са в полза на наемателя и затрудняват изгонването от имота, невъзможността да се наложи изпълнение на официалните договори за наем по съдебен ред, дори когато са нотариално заверени,  лоша поддръжка на имотите, когато те са старо строителство /често наследени/, плосък данък върху дохода от 10%, който се прилага спрямо доходите от наем, които, макар и незначителен, може и да възпрепятства отчитането на доходите от наем". 

България има много високи нива на незаети или "необитаеми" жилища - около 1,2 милиона жилища, което е повече от 30% от жилищния фонд на страната и това е по данни от 2011. "Излишъкът" е повече в селските райони - 43% от жилищата, докато вакантността в градските райони е средно около 25%

Съществена първа стъпка за справяне с високия процент на вакантни и необитаеми жилища е да се анализират основните причини довели до тази ситуация, особено в иначе динамичните жилищни пазари.

"Високите нива на вакантни и необитавани жилища в почти всички български градове представят огромна възможност: това е потенциален резерв, който, ако бъде "отключен", би могъл да бъде използван за развитие на пазарите на жилища под наем и дори внедряването на социални политики за ефективното използване на жилищния фонд", се посочва още в доклада. 

Най-важни са обаче икономическите стратегии, които да привличат хора в различните райони, така че по естествен път да се достигне до баланса между жилищни площи и обитатели. По-интересният въпрос е какво ще се случи с цените на имотите предвид излишъка в строителствово. 

TRAFFIC PROPERTIES е част от водеща корпорация, която включва компании, работещи в сферата на охранителната дейност, комуникациите, транспорт, развлекателен бизнес, медии. Агенцията се занимава с посредничеството и консултирането при покупко-продажби на имоти, отдаване под наем, строителство, консултантски услуги, пазарни анализи и други услуги, свързани с имотния сектор. Наред с това компанията предлага съдействие при отпускане на кредити, като работи с Българо Американска Кредитна банка, Банка Уникредит и Райфайзенбанк. TRAFFIC PROPERTIES предлага актуални оферти и разполага с голяма база данни от имоти и купувачи, както и подробна информация и снимки от всички оферти. Агенцията осигурява и всички услуги, необходими на клиента: проект за интериорни решения, изпълнение на довършителните дейности, домоуправа и менажиране на имота, ако е закупен с инвестиционна цел. Подробна информация и консултации можете да получите на тел. 0876797979.