Предлагането на офис площи клас А и B в Пловдив възлиза на 271 110 кв. м, което представлява незначително увеличение в сравнение с края на миналата година. Това  показзва проучване на Colliers за този пазара в регионалните градове през първото тримесечие на 2022 година. 

Нивата на свободните офис площи остават стабилни, а именно 12 процента. В процес на строеж са 44 500 кв. метра. Търсенето през първите три месеца се определяше от ИТ и аутсорсинг сектора (с 70%) и професионалните услуги (с 30%). Без промяна са средните офертни наемни нива – за клас А от 9 евро на кв. м на месец, а при клас B от 5 евро на кв. м на месец. 

В морската ни столица Варна общият обем офис площи клас А и B през първото тримесечие на тази година също не се променя значително - 262 200 кв. метра. Новите офис площи са концентрирани предимно в няколко малки офис сгради. И тук процентът на незаетите площи запазва нива от 11% поради умерените нива на търсене. В процес на активно строителство са 24 500 кв. метра.  Търсенето е доминирано от ИТ и аутсорсинг сектора с 69%, търговия с 25% и професионални услуги - 6 процента. Средните офертни наемни нива се задържат, а именно за клас А – 8 евро на кв. м на месец и клас B от 5 евро на кв. м на месец. 

В периода между януари и март в Бургас общото предлагане на офис площи клас А и B е 66 460 кв. метра.  Равнището на незаетите площи остава стабилно от 4 процента.  По отношение на търсенето професионалните услуги (53%) преобладават незначително над ИТ и аутсорсинг сектора (47%). Средните офертни наеми за клас А са 7.5 кв. м и за клас B - 5 евро на кв. метър. 

Инвеститорите на офис сгради в регионалните градове са  предпазливи по отношение на започването на нови инвестиции. 

Това отчасти се дължи на умерената активност на наемателите и несигурността около бъдещия модел на работа в средносрочен и дългосрочен план. 

Очаква се наличието на коуъркинг и флекс оператори да се разраства и диверсифицира.

До края на 2022 г. средните офертни наемни нива за първокласни офис площи не се очаква да се променят значително, докато нарастващата конкуренция от страна на новопостроените сгради може да доведе до корекция на наемите в сгради клас В.