Има специфики в туроператорската, хотелската и ресторантьорската дейност, които трябва да бъдат взети предвид. Например, в ресторантите поръчките се променят, крайният резултат се променя. Има сериозен проблем и в трите бранша по отношение на определянето на това кога услугата е предоставена и консумирана. Трудно се определя моментът на продажба. Кога смятате, че ви е продадена почивката, която ще ползвате след 6 месеца? Бизнес моделът ни е различен, а ние трябва да пренастроим тотално за Наредба Н-18. 

Това са само част от проблемите, които засегнаха браншовиците от няколко сдружения в сферите на туризма, хотелиерството и ресторантьорството по време на днешната среща между бизнеса, министъра на финансите Владислав Горанов и представители на НАП. 

"Всеки детайл може да застави пред съществен проблем. Нека почтените хора от бизнеса да не се чувстват без вина виновни", предупреди представител на Националния борд по туризма. 

Синдикалистите признаха, че редица от бранша са поискали цялата идеята за промени в Наредбата да бъде рестартирана. Те обаче признаха, че вече е извървян сериозен път и би било грехота трудът да се хвърли на вятъра.

"Ще направим всичко необходимо. Нека в коректен тон и партньорски да имаме степента на подготвеност при момента на влизането в сила", посочиха част от браншовиците. 

Има над 900 софтуера, които вече са лицензирани, посочи Горанов. Той рязко осъди идеята за промените в Наредба Н-18 да бъде тотално нулирана и да се започва от начало. 

„Ако има желание за поддържане на определени нива на сива икономика, и има неразбиране по философията на Наредбата за касовите апарати, то трябва да започнем изцяло наново с нея“, посочи той и допълни, че няма друг начин нелегалните практики да бъдат пресечени. 

Представители на бранша в залата обаче посочиха, че въпросите, които повдигат не са опит за саботиране на промените в нормативната уредба, а реално се притесняват как ще се реализират правилата в действие.

Горанов обаче отново бе твърд и посочи, че голяма част от въпросите, които се чуват в публичната среда, се дължат на неразбиране.

От софтуерните фирми обаче също посочиха, че новите програми имат проблеми, тъй като се променя методиката на работа. 

"Година и половина е рязък срок за промяна на софтуери и бута конкурентните модели, които хората са градили с години", посочи един от представителите на IT разработчиците.