Съдбата на едно от най-старите училища в град Пазарджик – основното „Стефан Захариев”, което се намира в близост до бившата полицейска школа, ще бъде решена на специален съвет днес. То е създадено е като клон на Главното взаимно училище в българската махала Канлъкавак на 26 окт. 1847 с около 70 ученици. С него се слага началото на второто светско училище в Пазарджик.

Работна среща, на която ще се разгледат образователните перспективи пред училищата „Стефан Захариев“ в Пазарджик, ОУ „Г. Бенковски“ в Хаджиево и ОУ „Кочо Честименски“ в Пищигово ще се проведе в сградата на общинската администрация в града. В срещата ще участват кметът на Община Пазарджик Тодор Попов, кметовете на двете села, училищните директори, представители на педагогическия екип, образователни експерти от ОбС, Община Пазарджик и РИО на МОН. Очаква се да се включат и родители.

Тодор Попов обяви застрашените три учебни заведения още на 8 март, като каза, че заради тежкото им състояние вероятно ще бъдат закрити още преди седмица.

Жителите на Пищигово вече са започнали подписка, с която искат да запазят училището. В нея са събрани над 140 подписа. В селското училище има 76 деца, има и такива, които през следващите години ще станат ученици в него.

Програмата за оптимизация на училищната мрежа през следващата учебна година и Предложения за закриване на училищата в селата Росен и Црънча ще внесе общинска администрация за разглеждане в Общински съвет тази седмица.

Още новини ТУК

TNS.bg