Пловдивчанка твърди, че тя и децата й са станали обект на неуважително поведение от служителка на „Автобусни превози -  Пловдив” ЕООД на гишето за продажба на преференциални карти в Пловдив. 

От частната превозваческа фирма отрекоха твърденията й, като заявиха, че пловдивчанката е демонстрирала неприемливо поведение, като дори служителите са натиснали паник бутона, когато ситуацията е ескалирала.

Според разказа на жената, тя и децата й са отишли на гише за издаване на преференциална персонализирана карта за ученик. На гишето, намиращо се на адрес бул. „6-ти септември” е била обслужена от касиерката Василка Димитрова Иванова, която според читателката ни се е държала грубо и неуважително към тях, както и към другите чакащи на опашката хора.

Когато е настъпил техния ред, жената е влязла с децата си и е представила актуални техни снимки, уверение от учебното заведение, както и ученически карти за предходната учебна 2021/2022 година, а картите за новата учебна година все още не са раздадени и е нямало как да представи такива.

Поради липсата на заверени учебни карти, служителката е отказала да издаде карти за пътуване на децата, въпреки уверението, което майката е представила. Последвал скандал, в който служителката се е държала арогантно и е отказала да издаде въпросните карти, твърди жената.

Свързахме се с частната превозваческа фирма „Автобусни превози Пловдив” ЕООД, откъдето заявиха, че е невъзможно и е незаконно да се издават подобни преференциални карти при неналичие на подписани, заверени и подпечатани от учебното заведение актуални за годината лични ученически карти.

Според ръководителя на фирмата- Веселина Топалова, служителката им е била провокирана след неприемливото поведение на майката и дори е била принудена да натисне паник бутона, за да дойдат охранители, които да озаптят жената, която според тях се е държала зле.

„Ние спазваме правилата, утвърдени със заповед на кмета на община Пловдив, в която се посочва, че всеки ученик трябва да представи уверение от учебното заведение и ученическа карта със снимка, издадена за текущата учебна година, както в конкретния случай. Работим съгласно указания на общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта", заяви тя.

Читателката ни изпрати наредба, която гласи, че картите на учениците учащи в училища на територията на Пловдив, се издават срещу списъци, заверени и представени от учебното заведение. Допуска се и представянето на „Уверение”, издадено от учебното заведение, че лицето е техен възпитаник и не е включен в представения списък, но никъде в наредбата не е упоменато, че се изисква и заверена лична карта, каквато са поискали от читателката ни. Жената твърди, че след разигралата се случка е посетила друго място, на което без проблем са и издали въпросните карти.

От частната фирма призовават всички ученици, решили да се сдобият с преференциални карти, да носят и заверени ученически лични карти преди да се явят на гишетата и добавят, че тези документи се представят, за да бъдат избегнати случаи на злоупотреби в градския транспорт в Пловдив и стриктно спазват разпоредбите на общината.