Новият собственик на популярен пловдивски хотел отнесе глоба. Санкционираният обект е "Стей хотел", по-известен със старите си имена - "Стар" и хотел България. На 10 март тази година проверяващи от Комисията за защита на потребителите и Икономическа полиция влезли в хотела. Оказало се, че той не притежава нито един от необходимите реквизити, за да бъде категоризиран по тризвезден, макар че на видно място била поставена табела с обозначение, че мястото за настаняване е с три звезди. 

По време на проверката станало ясно, че хотелът няма места за паркиране, стопански вход с рампа, нито хотелски апартаменти, а само двойни стаи и стаи делукс. В приемния блок нямало сейфове за съхранение на ценности, нямало тоалетна, включително и за хора с намалена подвижност, нямало количка за багаж, стенни часовници с часови зони. За VIP гости не се предлагали хавлии и чехли и не се предоставявали хавлии под наем. По този начин проверяваният обект не отговарял на изискванията за определяне на подобна категория. 

За нарушителите законът предвижда имуществена санкция в размер от 1 000 до 3 000 лв. В случая на дружеството, което управлява хотела, била наложена глоба в минимален размер от 1000 лева.

Санкцията обаче била обжалвана в Пловдивския районен съд, който разгледал делото преди няколко дни. Управата на хотела поискала то да бъде отменено като незаконосъобразно, тъй като фактическата обстановка, описана в акта, не отговоряла на действителната. В хода на административно-наказателното производство били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които ограничавали правото на защита, изтъкнали жалбоподателите. 

В хода на съдебното следствие била разпитана и жената, която съставила акта. Тя потвърдила всички обстоятелства, но добавила, че обектът се намирал на нивото на земята, поради което лице с инвалидна количка можело безпрепятствено да стигне до фоайето, без да се налага да използва рампа. Пред магистратите се изправила и една от служителките на хотела, която присъствала на проверката. Те обаче не кредитирали показанията ѝ, тъй като в момента на проверката била заявила друго. 

Съдебният състав обаче преценил, че в действителност са нарушени процесуалните правила. Това довело до ограничаване на правото на защита на наказаното лице да разбере защо е било санкционирано. Причината е, че нито в акта, нито в наказателното постановление, не бил споменат тестът от Закона за туризма, въз основа на който фирмата е санкционирана. Не било посочено и конкретно описание на нарушението. 

"И тримата разпитани по делото свидетели бяха категорични, че хотелът се намира на нивото на земята, поради което се достигна до извод, че не е необходимо да е налице стопански вход с рампа. В действителност има такова изискване за хотелите притежаващи категория три звезди, но това ще бъде при условие, че те се намират над нивото на земята, като по този начин би се улеснило влизането в обекта на колички. След като обаче се намира на нивото на земята, то няма как да се вмени в задължение на дружеството жалбоподател да поддържа такъв стопански вход с рампа. Въпреки това, обаче от описанието на нарушението се установява, че дружеството жалбоподател е било санкционирано и за това, че проверяваният обект не разполага със стопански вход с рампа", е записано в решението. Същите мотиви магистратите споделят и за неналичието на вход с рампа за инвалиди. 

Въпреки това съдът приел, че са налице всички останали нарушения, описани от проверяващите. Санкцията обаче била отменена, поради пороците в акта и наказателното подстановление. 

Решението подлежи на обжалване.