Пловдивски затворник предяви претенции срещу Главна дирекция “Изпълнение на наказанията„ за претърпени от него неимуществени вред. В подадения иск той желае да му бъде изплатено обезщетение в размер на 20 000 лева.

Той се жалва от обида, стрес, притеснения, и психологичен дискомфорт, за периода в продължение на седем години от 2012г. до 2019 година, докато изтърпява наказанието лишаване от свобода в пловдивския затвор.

В съдебната зала адвоката на ищеца изказа твърдението, че има наличие на инсектициди и гризачи в килиите на затворниците, не им е осигурен достъп до течаща вода. Други оплаквания са били липса на достатъчно жилищна, падат се под 3 кв. м. нетна площ на човек, лоши хигиенни условия в килиите. Същия се оплаква и че не му е осигурена работа, с която да намали срока на изтърпяване на наказанието си.

Лишеният от свобода мъж страда от редица заболявания, като хроничен колит, анемия, вътрешни и външни хемороиди и гастрит, което преви условията в затвора още по-непоносили за него.

Ответникът – ГД “Изпълнение на наказанията” оспорва предявените претенции и представи доказателства, че затвора има сключен договор с обезпаразитяваща фирма, която идва шест пъти годишно. Заразените с дървеници дюшеци, спално бельо и одеяла се бракуват, а до бракуването им се съхраняват отделно от незаразените. Представени са копия на фактури и протоколи за извършена дезинсекция по месеци и години.

Относно ограничения достъп до течаща вода процесуалният представител потвърди, че във всяка стая има достъп до денонощно течаща вода. А колкото до достъпа до работна позиция, с която лишеният от свобода да намали срока на изтърпяване на наказанието си, ГД “Изпълнение на наказанията„ представиха документи доказващи, че същият е сменил четири работни позиции за период от 7-годишен престой в пловдивския затвор.

Въпреки мераците на затворника да изкара лесни пари, магистратите отсъдиха част от искането му като неоснователно, а самите твърдения не са доказани. Все пак Административен съд Пловдив осъди ГД “Изпълнение на наказанията”, за  за претърпени неимуществени вреди. Затворникът все пак не си тръгна с празни ръце, той ще получи 1 700 лева за изтърпените унижения.