Камара от строителни и битови отпадъци се трупа пред новостроящия се комплекс "Гербера 3" и расте със всеки изминал ден. Вместо в контейнерите или на предназначените за целта места, работници, които извършват довършителни дейности, складират боклуците пред новия жилищен вход. 

Освен, че е нехигиенично и грозно, вятърът разнася по-леките отпадъци и ги разпръсква по тротоарите и улицата. 

Гражданите, които трупат камарата с боклуци, вероятно не са запознати с градските наредби и глобите, които ги грозят , но нали затова са институциите!