Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив е сезирана неколкократно за задимяване от комина на затвора в Пловдив. Това става ясно от отговора на официалното запитване, което TrafficNews отправи към РИОСВ вчера след сигнал на граждани от Кючук Париж, че над квартала се стеле задушлив черен дим от комина на затвора. 

Пловдивчани питат: Какво горят в пещите на затвора?Черен задушлив дим трови въздуха в Кючук Париж

От 2018 до 2020 г.в инспекцията  са постъпили 4 сигнала. Те са препратени до Пловдивския общински инспекторат и район „Южен“ за извършване на проверка по компетентност с оглед на ниската мощност на котела (под 500 kW).

Установено е, че съоръжението, свързано с комина е с предназначение за топла вода и работи по 4-5 часа ежедневно. При проверка на място, извършена през 2012 г. от експерти на екоинспекцията, е установено, че използваното горивно съоръжение (котел) e с мощност под 500 kW и не попада в обхвата на Наредба № 1, с която са определени нормите за допустими емисии на вредни вещества в атмосферата. С цел установяване приноса към замърсяване на атмосферния въздух от котела на ръководството на затвора е дадено предписание да извършат собствени измервания. Във връзка с направено предписание са извършени измервания на емисиите на вредни вещества в изпусканите димни газове, като резултатите не са показали превишение по нито един от измерваните газове.

От страна на РИОСВ – Пловдив предстои връчване на ново предписание на ръководството на Пловдивския затвор за провеждане на нови емисионни измервания в едномесечен срок, като резултатите от тях трябва да се представят на екоинспекцията.

Какви норми, бе братче! Тук не се диша, коментират пловдивчани от квартала.

Каква е вероятността един евентуален нарушител да се самоуличи в нарушение? 

А пловдивчани продължават да питат - на замерванията ли да вярваме или на очите и носовете си?