Безплатни прегледи в Първа градска болница започват от днес и ще продължат до 28 май, съобщават от лечебното заведение.  

Столичани могат да посетят следните кабинети на болницата: по ушно-носно-гърлени болести, очни болести, белодробни болести,  кардиологични (сърдечни) болести и хирургични болести.

Желаещите да бъдат прегледани трябва да си запишат час предварително на телефон: 02/ 8059203. До 28 май ще продължи кампанията, а прегледите ще се извършват всеки работен ден от 11.00 ч. до 13.00 часа в съответните кабинети.

По думите на проф. Димитров, директор на лечебното заведение в тези, станали традиция кампании, се диагностицират много социалнозначими заболявания.

"На разполжение на столичани са кабинети с модерна апаратура и висококвалифицирани специалисти", изтъкна той.