Благодарение на антибиотиците се спасяват милиони човешки животи годишно. Приложени по предназначение, антибиотиците са от ключово значение за оздравяването на организма. Ролята им в лечението на бактериални инфекции е безспорна и незаменима.

Въпреки това, употребата на антибиотици все пак има и своите негативни страни. Антибиотиците не могат да различат полезните от патогенните бактерии. Освен бактериите, причиняващи инфекции, те убиват или стопират голям брой полезни бактерии, което води до нарушаване на здравословния баланс в чревния микробиом – цялата популация от микроорганизми, която колонизира различни части от нашия организъм – устна лигавица, дебело черво, кожа, гениталии.

Пълното възстановяване на микробиома след антибиотична терапия обикновено продължава дълго време – от няколко месеца до няколко години. В някои случаи, отделни щамове полезни бактерии биват унищожени напълно и микробиомът никога не успява да се възстанови до първоначалните си нива. Това отключва нарушения в регулацията на много процеси в организма и води до изявата на болести, свързани както със стомашно-чревния тракт, така и извън него.

По време и след антибиотичното лечение, с цел да запазим организма си във възможно най-добрата му форма, могат да се приемат пробиотици. Чрез многобройни клинични проучвания е доказано, че приемът на пробиотици значително намалява негативния ефект на антибиотиците върху микробиома. Пробиотиците са живи, специално селектирани полезни бактерии, които приложени в достатъчна концентрация, имат ползотворни ефекти върху човешкия организъм.

Важно е да се знае, че не всички пробиотици, които виждаме в аптеките и рекламите, са еднакви. Те се различават по своя състав, в зависимост от това, към какви здравословни проблеми са насочени. Но как да изберем подходящ пробиотик за антибиотичното лечение?

Попитахме проф. д-р Мариана Мурджева от Катедрата по Микробиология и имунология от Медицински университет – Пловдив:

Употребата на пробиотик по време на антибиотично лечение може да ограничи нежеланите последствия от дълготрайната или неразумна антибиотична употреба – дисбиоза с нарушен баланс в микробиома, поява на гъбични инфекции по лигавиците или антибиотик-асоциирани диарии. Има няколко основни признака, по които да разпознаем дали един пробиотик е подходящ за прием по време на антибиотично лечение. На първо място, дозата на пробиотика е едно от най-важните условия за бързото възстановяване на микробиома. Масовите пробиотици, които се намират в аптеките, са в количество между 100 милиона и 10 милиарда полезни бактерии в дневна доза. Докато специализираните пробиотици при антибиотично лечение е добре да съдържат между 15 и 100 милиарда полезни микроорганизми. Доказано е, че при използване на по-високи дози пробиотик, се намалява рискът от възникване на антибиотико-асоцииран колит. Освен това, наличието на повече от един пробиотичен щам е добър знак при избора на пробиотик. Богатото разнообразие на щамовете, устойчивостта им към различните антибиотици и скоростта, с която се делят, са ключови фактори за по-бързото възстановяване на микробиома до първоначалните му нива. Включването на устойчиви на антибиотици полезни бактерии е трето ключово условие за по-бързото възстановяване след антибиотично лечение. Пробиотични щамове като лактобацили, бифидобактерии, захаромицети, както и спорообразуващи бацили, се характеризират с висока скорост на делене и висока естествена устойчивост към антибиотици.“

Пробиотикът СИНКВАНОН® е разработен специално за хора на антибиотично лечение. В една дневна доза се съдържат 100 млрд. полезни бактерии, като са комбинирани 14 пробиотични щама, за да бъдат в оптимална помощ на организма по време на прием на антибиотик. Щамовете от видовете лактобацили и бифидобактерии са добри млечнокисели бактерии, които са най-многобройните нормални обитатели в нашия стомашно-чревен тракт. Те произвеждат важни за организма и за съществуването на чревната микрофлора вещества и метаболити. При антибиотично лечение обаче броят на лактобацилите и бифидобактериите силно намалява. Затова СИНКВАНОН® съдържа висока дневна доза живи лактобацили и бифидобактерии, което води до бързото им възстановяване и достигане на високи концентрации от полезни микроорганизми в червата. СИНКВАНОН® съдържа два от най-добре проучените в световен мащаб и най-силно препоръчвани от Европейското дружество по педиатрична гастроентерология, хепатология и хранене и от Световната гастроентерологична организация пробиотични щама за превенция на диария, причинена вследствие на антибиотично лечение. Това са Lactobacillus rhamnosus GG и Saccharomyces boulardii.

Освен това, щамовете в СИНКВАНОН® произвеждат както метаболити за изхранването на оцелелите добри бактерии, така и антимикробни вещества, наречени бактериоцини, които пък от своя страна допринасят за потискане развитието на болестотворни бактерии.

По време на антибиотично лечение нормалната синтеза от организма на витамини от група В намалява, затова освен пробиотичната бленда, СИНКВАНОН® съдържа още комплекс от 6 витамина от група В в оптимални дневни дози. СИНКВАНОН® съдържа и патентована пребиотична бленда, специално създадена за нуждите на включените в състава 14 пробиотични щама. Пребиотиците подпомагат щамовете в СИНКВАНОН® да започнат бързо да се делят.

Всичко това прави  СИНКВАНОН® специализиран пробиотик за антибиотик, който максимално бързо и пълно възвръща изгубеното по време на антибиотичното лечение микробно разнообразие и количество, възстановявайки по този начин микробиома до първоначалните му нива.