Д-р София Ангелова е специалист по белодробни болести, вътрешни болести, иглотерапия и лазерпунктура. Завършила е медицина през 1982 г. с Хипократов медал. От 1991 г. е със специалност по вътрешни болести, от 1995 г. по белодробни болести, от 1999 г. практикува акупунктура и лазерпунктура, след успешно приключил квалификационен курс в МУ-София.

Дълги години работила в Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести „Св. София“. Председател е на Националната асоциация за профилактика на белодробните болести и активен партньор на движението „България без дим“. В практиката си помага на хора, решили да се откажат от цигарите. През 2014 г. защитава дисертация на тема „Влияние на факторите на тютюнопушенето върху здравословнотосъстояние на пушачите и нови подходи в лечението на никотинизма”. През 2016 г. издава монографията "Тютюнопушене-последици и лечение“ и „Наръчник за пушача“ - книга за масовия читател.

ВМРО предлага повече отпуск за непушачитеНа места в чужбина вече са въведени промените

- Д-р Ангелова, как ще коментирате предложението непушачите да ползват 2 дни повече платен годишен отпуск? Това ще мотивира ли българите да откажат цигарите?

- Трудно ми е да отговоря на този въпрос, защото не знам как ще го възприеме българинът. Статистическите данни от САЩ сочат, че американецът пушач работи два дни и половина по-малко от непушача. Това време го губи в пушене на цигари, излизайки на определеното за целта място. Това е изчислено преди доста години и ние тази статистика отдавна сме я цитирали. Ако законът влезе, работодателите го приемат и наистина непушачите получат с 2 дни повече отпуск, ние ще разберем това в нашите кабинети от търсенето за отказ от цигари.  Забелязала съм, че когато се повишиха цените на цигарите, имаше един момент на увеличаване броя на желаещите да ги откажат. След това постепенно този брой намаля. Така че всяко нещо, според мен, е временно. Първоначално стресира, след това обаче, който е решил да пуши, а това са т.нар. хармонични пушачи, продължава. Пушачите са два вида. Едните са хармонични, които считат, че цигарите са нещо, с което не могат да се разделят. Едва ли не цигарите са смисъл на живота им. Дисхармоничните пушачи са тези, които се влияят от въздействие, лекции, разговори, беседване. Покачването на цените, или както в случая - рестриктивна мярка с отпуските, може да бъде добра мотивация да вземат решение за отказване на цигарите.

- В много офиси се допускат бездимните цигари. Те по-щадящият вариант ли са от конвенционалните?

- В никакъв случай. Представителят на ВМРО, който внася проекта, каза, че мотивът им е свързан и със здравето на пушачите. Това е грижа за здравето на пушачите. Пушенето на електронните устройства в никакъв случай не подобрява здравния статус на пушачите. За съжаление, няма клинични проучвания, защото те са от по-скоро време, а за едно клинично проучване са необходими доста години, за да се наблюдава ефектът върху здравето. Но все пак има лабораторни изследвания, които доказват, че в парата от електронната цигара, в дима от бездимната се съдържат същите токсични вещества, които са и в конвенционалната цигара. Установено е, че концентрацията е по-малка. Например никотинът в бездимната цигара е 84% от никотина, който се намира в конвенционалната цигара. Но важното е да кажем, че не става въпрос за пределно допустими концентрации. Никъде не се говори за това, че над тази норма вече става опасно. Това са токсични вещества и когато ежедневно се инхалират в белите дробове, независимо в каква концентрация, са токсични. Могат съответно да доведат до заболяване в зависимост от чувствителността на човешкия организъм. Има хора, които пушат дълго време конвенционални цигари, но нямат развита Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ). В същото време хора, които пушат 1-2 или 5 години, имат развито заболяване. Ето, това е различната чувствителност на клетките, на тъканите, изобщо на човешкия организъм към тютюневия дим. Електронните устройства са примамливи, и то, за голямо съжаление, за децата и младите хора, тогава, когато в детския организъм все още не е доразвит белият дроб. И когато му вкарваш токсичните вещества от горенето и нагряването на тютюна, всъщност вредите са големи. Колкото по-рано се пропушва, толкова, по-трудно се отказват цигарите, повече вреди се нанасят на организма и по-рано се развива зависимост. А щом като в дима на бездимната цигара се установява никотин, значи и към нея се развива зависимост.

- Бездимните цигари оказват ли влияние и на околните, на непушачите в офиса?

- Да. За съжаление те издишват този дим. След като поемат токсичните вещества, една част се задържат в белите дробове, но друга част остава в околното пространство. Когато се намираш в близост, например в офиса, ако бюрото е близо до този, който пуши електронна или бездимна цигара, неминуемо ще окаже влияние. Когато са по-чувствителни хората, те реагират. Особено астматиците и тези, които имат по-висока чувствителност на дихателните пътища, реагират с кашлица, кихане, усещат дразнене.

- По-предразположени ли са пушачите към респираторни заболявания?

- Да, определено. Счита се, че пушачите боледуват 3 пъти по-често от пневмонии. А пневмонията е възпаление на белодробната тъкан, усложнение е и на грип, както в момента България се намира в такава грипна обстановка. Това е така, защото от ежедневната експозиция на тютюнев дим се нарушава една част от имунната защита на белия дроб. Това е т.нар. мукоцилиарен ескалатор. В горните дихателни пътища има ресничест епител. Той е изграден от клетки, които имат реснички. Тези реснички извършват между 1000 и 1500 удара в минута, в резултат на което те придвижват слузта, полепнала върху тях. В тази слуз полепват всички токсични вещества, вирусите и бактериите. И чрез движението на ресничките се изхвърля слузта навън и белият дроб е спасен от вируси и бактерии. Какво се оказва при пушачите? Под въздействие на тютюневия дим се развива т.нар феномен на частична или пълна парализа на тези реснички. Те не се движат и тогава си представете, че дихателното дърво е една гола тръба, в която могат да преминат всички токсични вещества, вируси и бактерии и много по-бързо да достигнат до белия дроб. Затова по-често пушачите боледуват от грип и респираторни вирусни инфекции и последващи усложнения.