Уникален документ от залавянето на Васил Левски е бил открит в масивите на Османския архив, съобщават от музея на Апостола в Карлово. Това е първият автентичен документ за залавянето на Апостола.
 
В края на м. ноември в масивите на Османския архив в Истанбул беше открита телеграма от мютесарифа в Търново Али бей до Великото везирство, изпратена на 28 декември 1872 г., с която той докладва за залавянето на Васил Левски в Къкрина. Това е първият автентичен документ за залавянето на Апостола, произхождащ от османската администрация, който става известен за изследователи и читатели.
 
Текстът на шифрованата телеграма, както и други публикувани неотдавна документи, потвърждава също, че Васил Левски е известен за властите "в качеството на ръководител на цялата революционна организация, разкрита [по време на съдебния процес] в София, и от три-четири години подбудител и подстрекател на бунтове и смут" много преди Арабаконашкия обир и последвалите разкрития от страна на заловените комитетски дейци по време на разпитите - според документа "от седем-осем месеца насам".
Телеграмата е издирена от уредника в музея Виктор Комбов и в превод на проф. Орлин Събев е публикувана вече в новото допълнено и преработено издание на сборника "ЛЕВСКИ ПРЕД СЪДА НА ПОРТАТА", излязъл преди Коледа.
 
Може да видите тук пълния текст на документа.