Величествената сграда на някогашната Софийска банка се намира на столичната улица "Московска" №19. Тя се отличава с внушителния си вид и богата декорация.

Архитектите, работили по нея, са Георги Фингов, Димо Ничев и Никола Юруков.

На входа на построената в периода 1910-1913 г. сграда "пазят" два орела. Римският бог Меркурий, който е бог на парите, красноречието и търговията, я закриля от високо - скулптурата е поставена малко под красивия черен купол. Маските на Медуза по прозорците на приземния етаж приковават погледа на минувачите.

Стилово някогашната Софийска банка се причислява към сецесиона. Архитект Георги Фингов е сред най-видните представители на стила у нас.

Съдбата на сградата е свързана и с българското радио. През 30-те години на миналия век в нея се е помещавало "Родно радио", наследено през 1935 г. от „Радио София“, което в тези години е било ръководено от писателя и художник Панайот Христов – Сирак Скитник.

За щастие, днес архитектурното бижу е запазено в автентичния си вид, като в него отново се помещава банка.

Снимки: Мартин Стоянович, Old Architecture BG