Най-предпочитаните дестинации от българите през август месец тази година са Гърция и Турция. Пътуванията на българи в чужбина през август тази година са над 834 300 хиляди. В същия период, но през изминалата 2022 година, пътуващите извън страната са били с 12% по-малко. Близо 50% от пътуващите са напускали границата на България заради почивка и екскурзия, сочат данните на Националния статистически институт.

Пътувания с други цели като гостуване, обучение и посещение на други мероприятия са почти 40%. Със служебна цел са пътували само 13,5%.

Броят на посещенията у нас през месец август от чужди граждани са 2 077 хиляди. Преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 50.5%, следвани от посещенията с други цели - 44.4%, и със служебна цел - 5.1%.

Значително по-голям е броят на българските граждани, които са пътували извън страната. Близо 50% от пътуванията извън България са във връзка с екскурзия. Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към южните ни съседки Гърция и Турция най-вероятно заради посещението на морските им курорти.

Гърция е посетена от близо 224 000 български граждани, а Турция от 223 700 хиляди. В Румъния - 65.3 хил., Германия - 61.5 хил., Сърбия - 58.9 хил., Австрия - 21.9 хил., Италия - 21.2 хил., Франция - 20.2 хил., Република Северна Македония - 19.1 хил., Обединено кралство - 18.5 хиляди.

Три пъти по-евтино излиза почивката в Гърция през септември и октомври

Най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 340 000. Следвани от Турция - 293.5 хил., Германия - 225.8 хил., Украйна - 198.9 хил., Полша - 105.7 хил., Сърбия - 84.3 хил., Обединено Кралство - 68.2 хил., Нидерландия - 65.1 хил., Франция - 64.4 хил., Гърция - 63.7 хиляди.