От днес започва третият етап на полицейската акция „Зима" под наслов „Безопасно шофиране през зимата". Тя се провежда в периода от 05.12.2023 г. до 14.12.2023 г. Дейносттана екипите на Пътна полиция ще бъде насочена към контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи. Контролът ще се осъществява при явно и видимо присъствие на полицейските органи, на подходящи места край пътя с възможност за използване на уредите за проверка на фаровете.

От Пътна полиция напомнят, че зимата е безопасна, когато сме готови за нея!

За изправността

Провери изправността на спирачната система 
Провери и поддържай чисти, видими, регулирани и в изправност фаровете, стоповете, габаритите, мигачите 
Провери оборудването на 3- или 4-колесното МПС за обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка 

Принудителни административни мерки:

Когато пътното превозно средство е технически неизправно, то временно се спира от движение до отстраняване на неизправността 

При управление на технически неизправно ППС глобата е:

50 лв. – при констатирани незначителни неизправности

200 лв. – при констатирани значителни неизправности

500 лв. – при констатирани опасни неизправности (Чл. 179, ал. 6 от ЗДвП, нова, ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)

20 лв. - при липса на обезопасителен триъгълник, светлоотразителна жилетка, пожарогасител и аптечка.

10 лв. – движение на велосипедисти, водачи на индивидуални електрически превозни средства и ППС с животинска тяга в тъмната част на денонощието без светлоотраззителна жилетка.

20-50 лв. за неправилно пресичане на пътното платно.

100 лв. и 10 к.точки – при отнемане предимство на пешеходец на пешеходна пътека.

50 лв. – при неизползване на обезопасителни системи – колани, каски и системи за обезопасяване на деца.

За гумите

Смени гумите със зимни или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм (отнася се за периода 15 ноември – 1 март) (чл. 139, ал. 1, т. 4 от ЗДвП)
Не се движи с пътно превозно средство, чиито гуми имат разкъсвания

Глобата е 50 лв. 

Гумите с шипове са забранени (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП)
Вериги за сняг се използват само когато пътните условия изискват това (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП)

Глобата е 20 лв.

За поддръжката

Напълни резервоарчето с незамръзваща течност за чистачки. Провери изправността на чистачките и подмени перата. Предстоят мъгли, слани, дъжд и сняг
Смени водата с антифриз. Провери работи ли парното.