Пловдивчанин получи електронен фиш, защото беше засечен от камера на КАТ да шофира със скорост 65 км/ч. при допустима за града 50 км/ч. Нарушението е заснето на влизане в Пловдив по булевард Цариградско шосе в близост до надлеза на Скобелева майка.

Вместо да заплати наложената санкция в размер на 50 лева, той реши да обжалва наказанието, защото според него е санкциониран незаконно. След разглеждането на казуса в районен съд-Пловдив, магистратите отредиха то да бъде отменено. Освен това, МВР трябва да заплати на шофьора сумата от 300 лева, представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение.

Шофьор осъди МВР в Пловдив след снимка от тринога със 100 км/ч при разрешена два пъти по-малко скоростПървоначално получи акт за 700 лева и три месеца без книжка

Нарушението било констатирано през месец май, а електронният фиш е бил връчен през октомври. Санкцията е за превишаване на скоростта с 15 км/ч. и законът предвижда глоба от 50 лева. Точно тази сума от 50 лева обаче се явява незаконосъобразна.

Според решението на съда е налице грешка в процесуалния ред за налагането на съответния вид санкция. А именно – ако е налице административно нарушение, установено и заснето с техническо средство или система, в отсъствие на контролен орган и нарушител, може да се състави електронен фиш, но при маловажни нарушения, контролните органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. От тук следва, че чрез систематичното и граматическото тълкуване на двете разпоредби  се достига до извода, че законодателят предвижда реда за издаване на електронни фишове да е приложим единствено при налагането на глоби в размер над 50 лв.

В случая с електронния фиш е предвидена и наложена глоба в размер точно на 50 лева, поради което и същият се явява незаконосъобразен и следва да бъде отменен.

Заради тази малка неточност пловдивският Районен съд отмени фиша на шофьора и освен това осъди МВР да му заплати сумата от 300 лева.