Живея наблизо и почти всеки ден минавам по главната алея на Бунарджика. Частта пред ресторанта винаги се ползва за паркинг, въпреки знаците и режимите. Паркирането е на римския принцип „пръв по време – пръв по място”. Явно и на ресторантьорите им е писнало, защото вижте как те си пазят място пред ресторанта, пише читател на TNS.bg.


Припомняме, че Хълмът на Освободителите е обявен за природна забележителност през 1995 г. (Заповед РД- 466/22.12.1995 г. на МОСВ) с обща площ 220 дка по предложение на Сдружение „Зелени Балкани“ – Пловдив и решение №209/1992 г. на Общински съвет – Пловдив. Целта на обявяването е запазване на хълма, изграден от сиенитни скали, представляващ уникално геоморфоложко образувание от гледна точка на разположението му и природо-научната и естетическата му стойност.

Режимът на защитената територия е определен от Закона за защитените територии и заповедта за обявяване, според тях в границите на природната забележителност е забранено: Всякакво строителство с изключение на поддържане на съществуващи сгради,алеи и паркови съоръжения; Разрушаване и изземване на скални маси; Унищожаване и увреждане на естествената и паркова растителност; Безпокоене на птиците, вземането на яйцата и малките им,разрушаване на гнездата; Паленето на огън; Паша на домашни животни. Защитената територия се стопанисва и охранява от Община Пловдив под контрола на РИОСВ – Пловдив.

От режима на защита става ясно, че никъде не е въведена забрана за паркиране там. Мястото показано на снимките е със статут на улица. Проблемът в случая е начина, по който е "запазено" мястото за паркиране. 

Припомняме, че според общинските наредби запазването на място за паркиране от юридическо лице става със зявление до съответното кметсво и струва 200 лева на месец.

Още новини четете ТУК

TNS.bg