Регионалния управление на образованието е поело случая на четирите деца с увреждания от Пловдив, които изложени на риск от отпадане от образователната система. Ще бъдат създадени условия те отново да преминат през комисията на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, научи TrafficNews. След като бъдат изготвени становищата за състоянието на децата, екипът на комисията ще предложи подходящи училища, а родителите ще имат една седмица да изберат измежду опциите.

До тук се стигна, тъй като родителите четири деца с увреждани настояваха те да е обучават в специализирано училище за деца със слухови увреждания „Стоян Белинов“ в Пловдив. Комисията, разгледала здравословното им състояние обаче счела, че техните слухови увреждания не отговарят на нормата от 30 децибела. Повече за усложнилата се процедура по кандидатстване, междуинституционалните неуредици и липса на пълноценна комуникация, научете от тук:

Четири деца със СОП не успяха да запишат първи клас, родителите им заподозряха афера между институциитеКакто може да се очаква - виновни няма!

„Децата ще влязат в училище, макар и по-късно. Действаме спрямо указанията на МОН, съобразявайки се с нормативната база, за да направим всичко възможно тези деца да получават образование, подходящо за тях. Уверени са и родителите, те разбраха какво ще последва, ако децата отпаднат от образователната система“, заяви пред  TrafficNews директорът на РУО-Пловдив Антоанета Пакова.

Заради задействания държавен механизъм за работа с деца в риск, РУО е препратило случая и до Община Пловдив. Стана ясно още, че родителите са били повикани за среща в отдел „Закрила на детето“. Директорът на дирекция „Социални подпомагане“ Надя Танева потвърди пред наш репортер, че случаят е поет от тях.

„Ние проведохме разговор със специалистите там. Успяхме да разкажем надълго и нашироко през какво сме минали. Пояснено ни беше, че ще бъдат проведени срещи с останалите институции, за да се изясни казуса“, заявиха родителите на Калоян.

Те са подали наново заявление за явяване пред комисията на РЦПППО-Пловдив. Припомняме, че по заръка на МОН, родителите бяха поканени няколко пъти от институциите да го сторят. Заради съмнения в афера обаче те отказаха да го направят.

„Ние бяхме заели отбранителна позиция, защото бяхме подведени от липса на комуникация между граждани и институции. Разговорите ни сега се случват успешно и разбрахме какви са били съображенията на органите. Изяснихме нещата - какво ще се иска от нас, какво може да се направи за най-добрия интерес на детето“, заявиха родителите на Калоян.