Възможно ли е една от най-известните изворни води в България, която бе отличена и от български асоциации, да няма разрешително за водовземане и санитарно-охранителна зона? Разследване на TrafficNews.bg. показа, че при добиването на изворна вода „Михалково“  има редица нарушения.  Тя се добива без разрешително за водовземане, като няма и санитарно-охранителна зона от извора към предприятието. На самия етикет пък присъства разрешително, което го няма в регистрите на институциите.

Председателят на ТПК „Михайлово“ и директор на „Михалково“ АД Димитър Дългъчев категорично заяви, че това не е вярно и предприятието има всички необходими документи и разрешителни.

Дали обаче е така и какво показват документите, официалните отговори от институциите и регистрите им?

Разрешително за водоползване  

На етикета на изворната вода „Михалково” са цитирани разрешителни за водоползване ПТО 236/20.06.2013 год.  и ПТ № 545/26.05.2003 год.  Те касаят изворите „Персенк 1“ и „Персенк 2“.

Въпросните разрешителни не фигурират в публичните регистри на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, като всеки може да провери – ТУК.

В официален отговор от Министерството на околната среда и водите към TrafficNews.bg е написано, че  действащите разрешителни за водовземане от подземни води във въпросните извори, издадени от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ са:

№31590443/24.06.2011 г. с титуляр „МВМ ГРУП“ ООД, за каптиран естествен избор (КЕИ) „Пещера-Чифлика“, землище с. Чуруково

№31510593/22.01.2018 г. с титуляр „МВМ ГРУП“ ООД, за КЕИ „Персенк 1 и Персенк 2“, землище с. Михалково

№31510095/01.10.2008 г. с титуляр „ВиК“ ЕООД-Смолян, за КЕИ „Персенк 1 и Персенк 2“, землище с. Михалково.

Както се вижда нито едно от разрешителните не съвпада с изписаното на етикетите по долу:

Проверката на Басейнова дирекция е установила следното:

„ “Михалково” АД, ЕИК ******* с. Михалково водовзема за самостоятелно питейно-битови водоснабдяване, с цел бутилиране на изворна вода  от КЕИ „Персенк 1“ и  КЕИ „Персенк 2“, разположени на територията на имот № 000299, в землището на с. Михалково, общ. Девин, обл. Смолян, без действащо разрешително за водовземане, по реда на чл.  44, ал. 1 от Закона за водите. За констатираното нарушение e съставен  Акт за установяване на административно нарушение, с което е образувано административно-наказателно производство, което се обжалва“.

Относно третия извор - КЕИ „Пещера Чифлика“ от „Михалково“ АД твърдят, че не го използват.

Инспекторите на Басейнова дирекция обаче са установили друго.

„ТПК „Михалково,  ЕИК *******, с. Михалково, водовзема за самостоятелно питейно-битови водоснабдяване, като отнетата вода се ползва за бутилиране на безалкохолни напитки от КЕИ „Пещера - Чифлика“, намиращо се в имот 003072 в местността  „Тиклица“, в землището на с. Чуреково, общ. Девин, обл. Смолян,  без действащо разрешително за водовземане, по реда на чл.  44, ал.1, от Закона за водите. За констатираното нарушение е съставен Акт за установяване на административно нарушение №34/16.04.2018г., с което е образувано административно-наказателно производство, което се обжалва“

В сайта на „Михалково“ АД се вижда, че този водоизточник не се ползва, поне отскоро… Проверка в кешираната версия на сайта показва, че на пазара е била пусната изворна вода „Модър“, бутилирана от „Михалково АД“ за „МВМ Груп“. На етиката на водата е записано съществуващо разрешителното за водовземане, но тя вече не се произвежда. Въпреки това инспекторите са установили, че във фабриката все още има водовземане от въпросния извор.  Според констатацията на инспекторите тя се използва за направата на безалкохолни напитки.

От „Михалково „ АД отговориха следното:

"От 2003 г. до 2006 г. имахме разрешително за водовземане от изворите Персенк 1 и Персенк 2. След това режимът беше променен и съответно на законовите промени сключихме договор с ВиК Смолян, която от 2006 г. по силата на сключен договор ни предоставя изворна вода от тези два извора, която ние бутилираме с марката „Михалково” – изворна вода. Това е тиха, негазирана вода. Междувременно отново се променя режимът – отново се минава на разрешителен режим. Подали сме в законовия срок заявление за издаване на разрешение за водовземане от изворите Персенк 1, Персенк 2, Персенк 3 и Персенк 4. Предписанията, които сме получили от ХЕИ, са, че тези процедури трябва да бъдат завършени до края на м. юли 2018 г. Продължаваме кореспонденцията с Басейнова дирекция – Пловдив, която отчасти има не съвсем обяснимо поведение. Все още сме в процедура с тази институция и юристите ни уточняват детайлите с нейните представители.

За конкретния случай с бавенето от страна на Басейнова дирекция – Пловдив на една стандартна процедура, каквато е издаване на разрешително за водовземане, ние също си задаваме въпроси – защо, с каква цел, в чий интерес и др."

Санитарно-охранителната зона

„Разбира се, че (изворите) имат санитарно-охранителна зона“, пише в отговора си към TrafficNews.bg Димитър Дългъчев.

„За КЕИ „Персенк – 1” и „Персенк – 2” в ПИ 000299 в с. Михалково, общ. Девин, обл. Смолян, е стартирана процедура по учредяване на СОЗ с Вх. №ПУ-09-1/11.01.2018г. на БДИБР.“ , пишат от МОСВ.

Както се вижда процедурата е стартирана в началото на тази година и все още не е влязла в експлоатация.

На място е имало проверка и от ДНСК от 12 април. От държавния строителен контрол са написали в протокола, че е установено наличието на два водопровода ф80 и ф90. Вторият излиза от шахтата, собственост на ВиК, и влиза в предприятието „Михалково“ АД. На него има водомер, който е монтиран на 15.01.2018 година, а самото захранване на фабриката през шахтата е от 2003 година.

Все още от ДНСК не са излезли с официален отговор за законността на водопроводното отклонение.

В следствие на проверките на Басейнова дирекция са уведомени РЗИ – Смолян и Областната дирекция по безопасност на храните – Смолян.

От Регионалната здравна инспекция ни отговориха, че след извършената проверка в предприятието за констатираните несъответствия са предприети мерки и са информирани заинтересованите лица и контролни органи.

Относно качеството на водата от РЗИ информират, че извършените анализи са без отклонения и бутилираната вода не крие риск за здравето на потребителите. Отговорът от РЗИ е от 09.05.2018 година.

На 03.05.2018 година Главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кучнев е поискал от РЗИ – Смолян незабавна информация какви проверки са извършени и какви мерки са предприети от здравната инспекция.

В писмото, адресирано до директора на РЗИ – Смолян д-р Мими Кубатева, е написано следното:

„От изложените по-горе твърдения и обстоятелства, посочени в сигнала , писмото на басейнова дирекция и публичният регистър на обектите за бутилиране на минерални, изворни и трапезни води, подържан от РЗИ – Смолян, може да се направи извода, че трите посочени по-горе юридически лица (б.а. „Михалково“ АД, ТПК „Михалково“ и „МВМ груп“)  нямат правно основание и произвеждат и бутилират изворна вода в нарушение на националното законодателство“, пише д-р Ангел Кунчев, като дава срок от 1 ден на директора на РЗИ – Смолян да даде всички документи по случая.

Наш репортер изпрати запитване до Министерството на здравеопазването във връзка с разминаването на становищата на Главния здравен инспектор и директора на РЗИ – Смолян, като очакваме отговора в най-кратки срокове.

Преди да излезе първата публикация,  от пресслужбата на „Михалково“ АД ни поканиха на посещение във фабриката, за да се срещнем с Димитър Дългъчев. Той щял да ни разясни всичко и покаже нужните документи. Уточнението бе, че той не може по-рано от 14 или 15 май. От наша страна поканихме г-н Дългъчев по всяко време в редакцията ни, за да покаже необходимите документи, с които разполага.

Заглавна снимка: mihalkovo.com