15-годишен ученик с безцеремонно агресивно поведение се гаври тройно със съучениците и учителката си. 

Момчето използвало спрей в учебната стая, с който обгазил съучениците си, а това довело до сълзене на очите и главоболие. Не с това обаче се изчерпва непокорното поведение на 15-годишното момче. 

Той се опитал да отреже кичур от косата на учителката си, като се въртял с ножица около нея, за да я издебне. Опитът завършил с неуспех, но решен да унижи преподавателката до край, младежът захапал цигара в клас и ѝ поискал огънче.

"Вероятно става дума за един от онези ученици, заставени да се явят на училище вследствие на действията на социалните работници, работещи по програмата за връщане на отпадащите ученици в класните стаи", посочи Петко Василев, който разказа за случая по време на пресконференция, в която бе изложен отчет за работата на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 

Случаят е разгледан от прокуратурата, но наблюдаващият прокурор е преценил, че на ученика не бива да се повдигат обвинения в съда, и е пренасочил случая към Комисията за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, от където са решили с младежът да работи възпитател. Младежът се е повлиян благоприятно от въздействието и в поведението му е регистрирана положителна промяна. 

"Именно поради това твърдя, че непълнолетните не бива да бъдат вкарвани в затвора /бел. ред. тези за малолетни престъпници в Сливен и Бойчиновци/, защото там те не стават по-добри. Случаите на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни трябва да бъдат разглеждани от компетентни несъдебни органи. В момента около 80% от случаите се разглеждат от Комисията", изтъкна Петко Василев и посочи, че училището е рискова територия, на която често се извършват противообществени прояви. 

На отчет се водят 233 малолетни и непълнолетни лица в Пловдив. Над 300 деца са преминали през Детска педагогическа стая, от тях 51 заради наркотични вещества. 

Една от мерките, които комисията взима за предотвратяване на подобни престъпления, е непрекъснати разгори с ученици от училищата в града на теми, свързани с тормоза, насилието, половите престъпления, кражбите, разврата, вандализма и опасните престъпления.

Лятото пък била организирана екскурзия с ученици, които са били обект на Възпитателни дела. Децата са водени на море, където е работено върху комуникационните качества, опазване на имуществото, държание в колектив, дисциплина, взаимоотношения момиче-момче. За една седмица постигнахме прекрасни резултати, а имаше само един инцидент - две деца си раздадоха шамари. 

Снимка: Архив