Вероятно от известно време се натъквате на интересни високотехнологични проекти. Всяка иновация минава през сходен цикъл на развитие.

В самото начало се заражда идея, след това, ако ви провърви, около нея се раздува „балон“, който в един момент се спуква, пише Профит.

Разбира се, ако тестовете минат успешно, иновацията ще бъде приложена на практика. Не с всички високотехнологични начинания обаче е така. Hype Cycle 2017 се фокусира върху 3 големи тенденции – изкуствен интелект (AI), имерсивни технологии (максимално близки до човека) и digital-платформи.

Именно те определят в момента конкурентните преимущества и едновременно пораждат огромна „сива зона“ от гледна точка на законодателна регулация и етика.
Във вътрешността на всеки блок има иновации в различен стадий на цикъла. Да разгледаме най-интересните.

На върха са две технологии от блока AI, а след тях машинното обучение и неговият подвид, наречен deep learning (задълбочено учене).

Реализацията на машинното обучение, от една страна, е с висока ефективност, а от друга – с изискване към ресурсите.

През последната година само мързеливите не са внедрили машинното обучение в решенията си. Освен това трябва да се знае, че технологията Deep Learning се е появила в цикъла първа.