Антарктика губи голяма част от ледената си покривка и темпото е двойно по-бързо отколкото се смяташе досега. Това показват резултатите от водено от НАСА проучване, което беше публикувано в сп. Nature.

То е проследило състоянието на ледената покривка от 1997 г. насам. Регионът е загубил 12 трилиона тона лед, като темпото не само е по-бързо от очакваното, но и ще продължи да се ускорява заради климатичните промени.

"Антарктика се разпада по краищата. Когато ледът намалява и отслабва, гигантските глетчери на континента се ускоряват и това увеличава темпото на растеж на световното морско равнище", коментира Чад Грийн, ръководител на проучването.

При нормални условия, топенето на ледовете и откъсването им става с доста бавно и постоянно темпо. По същото време успява да се натрупа и нов лед, като така се получава кръговрат и стабилност.

През последните десетилетия обаче процесът е дестабилизиран. Учените взимат предвид, че известна флуктуация в температурите е нормален процес, но заради климатичните промени ситуацията е усложнена. Ръстът на глобалните температури е твърди бърз и е влошен от човешката дейност.

Според учените вече не е възможно ледът на Антарктика да се възстанови до нивата си отпреди 22 години преди края на този век. Напротив, през следващите 10-20 години ситуацията ще се влоши и още по-големи късове лед ще се отделят от региона.

Допълнително проучване показва, че процесът по изтъняване на ледената шапка е започнал да навлиза и във вътрешността на самия континент Антарктида. Данните идват от 7 сателита, които следят близо 3 млрд. точки и анализират процесите от 1985 г. насам. Учените обаче не могат да направят много за забавянето на климатичните промени. Те могат да издават препоръки, но реализирането им зависи от институциите, бизнеса и хората.