Европейският съюз се готви за втора вълна с нов набор от мерки. Предвижда се повече тестуване, проследяване на контактите, подобрено наблюдение, по-голям достъп до медицински услуги.  Сред тях е и приложение за проследяване на гражданите извън националните граници. Това обяви Европейската комисия, която също подчертава, че необходимостта от ефективно справяне с новите огнища ще изисква тясна координация с краткосрочни и дългосрочни действия за засилване на реакцията на държавите.

Наред с другите мерки, Комисията осигурява свободното движение на основни медицински консумативи в Съюза, сключване на споразумения с производителите на ваксини и улеснява мащабните клинични изпитвания. Брюксел предлага също така да финансира и улесни транспортирането на медицински екипи в ЕС и между държавите-членки и трансфера на пациенти между държавите. Внимание и подкрепа за уязвимите хора, възрастните хора и хората с медицински състояния, пише ilmessaggero.it. 

 „Вече знаем повече за вируса, но наше задължение е да бъдем бдителни и превантивни. Наборът от мерки, представени днес, са насочени към борба с други възможни огнища на Covid-19 - каза той - Въз основа на уроците от последните няколко месеца, ние планираме предварително да избегнем импровизация, засилвайки подготовката си на всички фронтове, запазвайки единен пазар и неговите основни свободи и улесняване на пътя към икономическо и социално възстановяване в целия ЕС“, казва Маргаритис Шинас, заместник-председател на Европейската комисия.