25 банки от Европа не издържаха стрес тестовете на Европейската централна банка (ЕЦБ), съобщи в неделя централната банка, информира Ройтерс, като по този начин потвърди материала на агенция Bloomberg от петък. Така 105 банки преминават успешно прегледа на качеството на активите. Сред провалилите се кредитни институции около десетина изпитват капиталов недостиг, който трябва да покрият. При проверката на годишните баланси за 2013 г. и проведения стрес тест надзорниците са установили капиталова дупка от общо 25 млрд. евро.Като цяло обаче банковата система на ЕС се намира в добро състояние, съобщава Investor.  

„Този безпрецедентен, по-задълбочен преглед на позициите на най-големите банки ще повиши общественото доверие към банковия сектор", заяви вицепрезидентът на ЕЦБ Витор Констанцио в изявление днес след публикуването на резултатите от едногодишната цялостна оценка на 130 банки в еврозоната. „Това би трябвало да насърчи и улесни кредитирането в Европа, което ще подпомогне икономическия растеж".Броят на провалилите се банки, както и обемът на кумулативния капиталов дефицит, са малко по-високи от това, което анализаторите и инвеститорите очакваха да бъде отчетено от европейските регулатори по време на стрес тестовете на 130 от водещите банки на континента, предава Wall Street Journal. 

ЕЦБ заявява, че банките, които не са успели да преминат теста, са предприели стъпки през тази година за значително повишаване на капиталовите им буфери. Дванадесет от 25-те банки вече са покрили своите капиталови дефицити, като общо са набрали 15 млрд. евро  през тази година.13-те банки сега разполагат със срок от две седмици, за да обяснят на ЕЦБ как смятат да покрият дефицитите, пояснява Ройтерс. След това разполагат с девет месеца, за да го направят. За тази цел те могат да използват кредитния си портфейл или да емитират нови акции. 

Нито една голяма банка не се е провалила на тестовете. Най-много неиздържали теста банки има в Италия – девет банки с общ капиталов недостиг от 9,4 млрд. евро, както и в гръцкия и кипърския банко сектор с по три банки. Сред най-големите неиздържали теста е Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, третият най-голям кредитор на Италия.Трите гръцки провалили се банки - Eurobank Ergasias, National Bank of Greece и Piraeus Bank, имат общ капиталов недостиг от 8,7 млрд. евро, а трите провалили се кредитора в Кипър – от 2,4 млрд. евро. Провалили са се по две словенски и белгийски банки, както и по една банка от Ирландия, Австрия, Португалия, Франция, Германия и Испания. В Германия провалилата се банка е базираната в Мюнхен Hypothekenbank.При стрес теста се е оказало, че собственият капитал на поставените под лупа банки в най-лошия сценарий – масивен срив на икономиката, ще се свие общо с 263 млрд. евро. Това съответства на спад на коефициента на собствения капитал от 12,4% до 8,3%. 

Тестът на ЕЦБ има за цел да гарантира, че финансовите институции са в стабилно състояние и са добре подготвени за кризи. Основа за тестовете са балансите от края на 2013 г. В изчисленията влизат и увеличенията на капитала, осъществени до 30 септември 2014 г.Една от причините, поради които най-големите европейски финансови институции трябва да преминат теста, е обширното увеличение на капиталите им от последната една година. През дванадесетте месеца до края на септември европейските банки са набрали около 53 млрд. долара собствен капитал, докато при американските им конкуренти сумата е само 8 млрд. долара, показва анализ на Citigroup.

 Политиците и надзорните органи залагат на това, че благодарение на стрес тестовете и европейската икономика ще успее да си възвърне по-високите нива на доверие. По-високото доверие в целия банков сектор ще доведе до по-ниски разходи за финансиране. Това от своя страна би могло да позволи на финансовите институции да предлагат на своите клиенти по-достъпни кредити.Междувременно инвестиционни банкери се надяват, че краят на тестовете ще възвести началото на нов кръг на консолидация сред европейските институции. Това се очаква преди всичко за  особено фрагментирания италиански пазар, където според анализатори ще е по-големият брой неуспешни стрес тестове. Твърди се, че някои големи финансови институции са отложили с над година своите планове за придобивания, за да преминат тестовете.Това е четвъртият кръг на европейските стрес тестове - според подобна процедура през 2010 г. и две други през 2011 г. Малко кредитори се провалиха тогава, но някои оцеляха и въпреки това малко по-късно колабираха.

 TrafficNews.bg