Въпреки че извънредното положение в България свършва на 13 май, учебните занятия в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ до края на втория семестър на настоящата учебна година ще се провеждат неприсъствено, в електронна среда. Това става ясно от заповед на Ректора на висшето училище. Според документа, който е публикуван в официалния сайт на ПУ, семестриалните изпити на студентите  в редовна и задочна форма на обучение също се ще провеждат неприсъствено, съобразно графика на учебния просес в университета.

Със същата заповед се забранява присъственото провеждане на учебни занятия и изпити във всички сгради на ПУ до 13 юли 2020 г. Държавните изпити ще се провеждат присъствено, но след тази дата, при спазване на мерките за превенция от заразяване с COVOD-19.

Както вече стана ясно, Пловдивският университет отмени предварителните изпити от своята кандидатстудентска кампания, които трябваше да се проведат в началото на месец юни. Заплатените такси за участие в предварителните изпити ще са валидни и за изпитите от редовната кандидатстудентска сесия.

Платформата за онлайн подаване на кандидатстудентски документи и заявяване на участие в изпити от редовната сесия ще бъде достъпна на сайта на ПУ от 8 юни 2020 г. Въпреки това отсега се забелязва голяма активност на някои от факултетите в ПУ във връзка с КСК. Пример в това отношение е Юридическият факултет. Тъй като специалността „Право“ е държавно-регулирана професия, приемът не може да става само с оценки от дипломата и от матурите, а задължително се полагат два изпита – по Български език и История на България. Това е една от причините Юридическия факултет да е един от факултетите, които привличат кандидат-студенти, използвайки разнообразни форми на публичност на дейността си.

Въф факултета вече стартираха видео поредицата „Ние можем и това...“, в която студенти, докторанти и преподаватели разказват защо са избрали правната професия и демонстрират свои умения, хобита и таланти. Готов е и електронният вариант на рекламна брошура на Юридическия факултет, а в You tube канала на ПУ вече е публикувано и първото блиц интервю с декана на ЮФ - доц. д-р Даниела Дончева. От него става ясно, че през новата учебна година в специалността „Право“ ще се приемат 121 студента само в редовно форма на обучение. В You tube може да се види и краткият филм „Юридическият факултет отблизо“. Планира се в края на месец май провеждане на виртуален Ден на отворените врати в Юридическия факултет, който ще се излъчва на живо в You tube и фейсбук страницата на факултета, както и още видео материали. С всички тези дейности от ЮФ се надяват да привлекат повече кандидат-студенти, които да се запишат да учат в Пловдивския университет.