На Маказа са установени три непълнолетни лица, обявени за международно издирване. Децата са гръцки граждани с мярка за закрили в Германия, но въпреки това са изведени от страната, като са обявени от германските власти в Шенгенската информационна система за издирване.

Непълнолетните гръцки граждани са върнати на грижите на социалните служби на Федерална република Германия. Това съобщи дирекция „Международно оперативно сътрудничество” на Министерството на вътрешните работи.  

Експертите от Държавната агенция за закрила на детето предприеха необходимите действия и децата бяха настанени от социални работници в подходяща социална услуга, докато се организира предаването им на упълномощените специалисти от Службата по въпросите на младежта в гр. Крефелд.

ДАЗД  координира и организира всички действията по връщането на децата на немските социални служби. Гарантирана бе тяхната безопасност и сигурност, като към днешна дата те вече са на територията на Германия.