Как се гради кариера с фалшива диплома за висше образование? Възможно ли е без да имаш висше образование – бакалавър, направо да завършиш и да вземеш диплома с магистърска степен? А след това с документа да те назначат на като главен експерт в общинска администрация.

На този абсурд се натъкна разследващият екип на Glas.bg след читателски сигнал за продажба на фалшиви дипломи и неистински документи от името на ПУ "Паисий Хилендарски".

Каква е схемата?

Кадрите, които са заснети във видеото са от Медицинския университет в Пловдив. Показваме ви и дипломата за завършено висше образование степен "магистър" на Десилава Йорданова. От документа се вижда, че през 2010 г. почти с отличие тя е завършила специалността "Обществено здраве и Здравен мениджмънт", като формата й на обучение е задочна.

Документът е с печата на тогавашните -декан и ректор на университета и в никакъв случай не буди съмнение за достоверността му. Влизането за обучение по тази магистърска степен задължава кандидата да представи диплома за завършено поне бакалавърско образование. Нещо повече – трябва да си приложил тази диплома към набора от документи за кандидатстване за по-висшата форма на обучение.

През 2009 г. Йорданова кандидатства в Медицинския университет с молба, в която освен квитанция за платена такса, прилага и копие от диплома за завършено висше образование икономика в ПУ "Паисий Хилендарски". Само че, от Медицинския университет не откриват такова копие на диплома.

"Открихме служебна бележка, предоставена  от другия университет, в която се декларира от името на университета, че лицето е завършило такова образование бакалавър, в съответна специалност на един от факултетите на този университет", обясни пред GLAS.BG настоящият ректор на Медицинския университет професор д-р Марияна Мурджева.

В служебната бележка е посочено, че Десислава Йорданова има завършено висше образование в ПУ "Паисий Хилендарски" във Факултет "Икономика" - специалност "Маркетинг и мениджмънт". Откриваме няколко правописни грешки. Освен това от печата на документа не става ясно кой го издава. По-късно разбираме, че това е така, защото е неистински. Става ясно, че Йорданова не е завършила "Икономика", защото такъв факултет не съществува там. Няма и такава специалност "Маркетинг и мениджмънт", категорични са от ръководството на университета.

В отговора на ректора на ПУ "Паисий Хилендарски" проф. д-р Румен Младенов се казва цитираме:

"Фактологично – в „Служебната бележка“ е цитиран и факултет „Икономически“, а в ПУ „ Паисий Хилендарски“ от разкриването му до сега има „Факултет по икономически и социални науки“, както нямаме цитираната бакалавърска специалност „Маркетинг и мениджмънт“, а само „Маркетинг“.“

Иначе Десислава Йорданова твърди пред екипа ни, че е завършила "Стопанско управление" в "Стопански факултет" към ПУ.

Става ясно още, че от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" не е издавана служебна бележка на Десислава Георгиева Йорданова, защото университетът няма практика да издава подобни бележки. Там се издава само "Уверение" върху бланка на Университета.

"На дипломирани студенти може да бъде издадено "Уверение" върху бланка на Университета, съдържащо реквизити, определени в  "Наредбата за държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища (чл.15)", обясняват подробно от ръководството на университета.

"Изключително неприятно изненадана съм от този факт,  че преди повече от 10 години от магистърските ни програми е влязъл да се обучава студент,  който е декларирал, че е завършил преди това обучение в степента бакалавър. Наистина аз не съм била член на ръководството тогава, преди толкова много години, ректор съм едва от 10 месеца, в управлението на университета участвам от 2011 г. година като заместник-ректор… Мога да ви уверя, че за тези близо девет години сме се стремели въобще да нямаме такива гафове. Това, което следва да направим, е в университета да назнача комисия, която да направи подробна проверка на документацията и въз основа на тази проверка да се вземе решение оттук нататък какво да се направи с тази студентка, която е завършила съответната магистърска степен", обяви пред нас професор д-р Мариана Мурджева.

В същото време Десислава Йорданова твърди, че има диплома за завършен бакалавър и обещава да ни я покаже.

Коя е Десислава Йорданова? Председател на Районния съвет на БСП - район "Западен" в Пловдив.

На сайта на партията във визитката й е посочено, че е завършила висше образование степен "бакалавър" в ПУ "Паисий Хилендарски", специалност "Стопанско управление".

В продължение на няколко дни Йорданова обещава да се срещнем, но всички срещи отпадат по различни причини. Започва кореспонденция, в която подробно ни обяснява, че е в болница. Изследват я за COVID 19. Твърди, че е на системи, а в същото време в социалните мрежи пуска снимки от партийни мероприятия. В продължение на няколко дни тя обещава да ни изпрати снимки на дипломата си от ПУ "Паисий Хилендарски", но...

Докато чакаме да се срещнем с Йорданова, разбираме, че дипломата й в Медицинския съвет е анулирана с решение на Академичния съвет на университета.

В момента Десислава Йорданова работи в Община Родопи в отдел "Образование" като главен експерт "Здравеопазване и социални дейности". За заемането на поста и помогнала невалидната вече диплома от Медицинския университет.

"Назначена е в началото на месец юни. Има представени за завършено висше образование, специалност магистър в Медицинския университет, специалността е "Здравен мениджмънт". Аз съм изключително изненадан от това. От Вас разбирам, че дипломата е анулирана. Нямах представа. Когато кандидатствала е била с нормална диплома за завършено висше образование", обясни кметът на Община Родопи Павел Михайлов. Той допълни, че след като направи официална справка дали дипломата на Десислава Йорданова е анулирана, ще вземе адекватни мерки.

Справката получихме и ние. Как обаче се е стигнало дотук? Студент без бакалавърска степен да завърши магистър. Бившето ръководство на Медицинския университет към момента няма отговор на този въпрос, но ние все още се надяваме да получим такъв от Десислава Йорданова. Следва продължение!