Как се провеждат обществени поръчки от служебното правителство, което се готви да сдаде властта? В разследване на Тина Ивайлов и екипа GlasNews ще ви покажем подробно.

Най-голямата държавна компания НКЖИ, която отговаря за цялата железопътна инфраструктура в страната, бърза да завърши обществена поръчка за 38 млн. лева, въпреки че има решение на Комисията за защита на конкуренцията, че условията по нея се незаконосъобразни и следва да се прекрати. Това буди сериозни подозрения за корупция, което без съмнение е повод за проверка от прокуратурата. 

Процедурата за „Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти собственост на ДП НКЖИ, за срок от три години“  бе пусната още на 25 ноември 2022 година, като възложител е временният директор на държавната компания инж.  Златин Крумов.

Стойността е за 38,3 млн. лева без ДДС, като срещу сумата бъдещата компания трябва охранява в следващите 36 месеца всички сгради и обекти, собственост на НКЖИ.  Обектите, подлежащи на организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охраната с технически средства, са 82 броя състоящи се от 101 поста с 541 охранители, и са разположени на територията на поделенията на НКЖИ.

Още с пускането на процедурата започват да валят жалби срещу нея, защото изглежда  условията изглеждат „писани” за определени фирми, като се цели  да има възможно по-малко участници в нея. Докато се гледат жалбите пък от НКЖИ се опитват да замажат грешките си в процедурата, като 4 пъти сменят условията на поръчката.  През това време процедурата е спряна и плануваното  отваряне на офертите на 30 декември, ден преди Нова година, пропада.

В крайна сметка с решение от 2 февруари от КЗК след жалба на един от потенциалните участници процедурата е отменена, като незаконосъобразна. От Комисията са приели мотивите в жалбата, че методиката е незаконна, тъй като ограничава участието в поръчката, а също така, че има нередности при изчисляването на броя охранители, нужни за обектите. На част от местата, които трябва да се извършва охрана дори има дробни числа за броя на хората, което е сметнато, че не отговаря на закона.

Срещу решението на КЗК се подава жалба от НКЖИ във Върховния административен съд още през месец март, но странно вече трети месец няма решение, което  противоречи на практиката на ВАС. Още по-учудващо е, че от НКЖИ не изчакват решението на ВАС и пускат дата за прием на оферти със срок от 3 работни дни! Процедурата се подновява на 07:16 часа на 25.05.2023г. (четвъртък), а крайният срок за подаване е 29.05.2023г. (понеделник).

В процедурата подават оферти три компании: ДЗЗД "Секюрити Гарант" с участници „РМ – Титан Секюрити” ООД, „БАТ СОТ” ЕООД и „ИГ- Секюрити” ЕООД;  обединение „Престиж секюрити 2” с водещ партньор „Стронг – ЕС” и  „Мега Секюрити груп” ЕООД.  Това се случва при положение, че  към днешна дата обществената поръчка е обявена за незаконна.

Опитахме се да разговаряме с министъра на транспорта Христо Алексиев, след като подадохме въпроси към министерството във връзка с процедурите. Той не отговори на нашите обаждания, но по-малко от пресцентъра изпратиха отговори на поставените от нас въпроси:

-Спазен ли е Закона за обществените поръчки при обявяването и провеждането на процедурата?

- Напълно. Процедурата е открита на основание чл.73, ал.1 от ЗОП.

- Законна ли е документацията по обявената обществена поръчка?

- Напълно. Документацията за обществената поръчка е изготвена в съответствие със  ЗОП.

- Изготвена ли е поръчката за конкретно определена фирма?

- Условията дават възможност за участие на неопределен брой фирми.

-Има ли корупционно поведение при обявяване на срок за подаване на документите за участие от 3 (три) работни дни?

Няма такъв срок. Процедурата е открита с решение от 21.11.2022 г. и е обявен срок за подаване да оферти от 38 дни, съгласно ЗОП минималният срок е 30 дни. С Решение от 07.12.2022 г. за одобряване на Обявление за изменение или допълнителна информация, срокът за подаване на оферти е удължен до 16.01.2023 г С Решение от 07.12.2022 г. за одобряване на Обявление за изменение или допълнителна информация, срокът за подаване на оферти е удължен до 16.01.2023 г С Решение от 07.12.2022 г. за одобряване на Обявление за изменение или допълнителна информация, срокът за подаване на оферти е удължен до 16.01.2023 г

-Защо НКЖИ бърза толкова много да проведе процедурата и обявява толкова кратък срок, предвид че има произнасяне на КЗК за незаконосъобразност на процедурата?

Няма бързане, а спазване на законовите процедури и срокове. Към момента няма издадено окончателно решение относно незаконосъобразност на процедурата. Решението на КЗК се обжалва пред ВАС и се чака произнасяне

Важно е да се подчертае, че дори и процедурата да продължи с решение за определяне на изпълнител, съществува законовата забрана възложителят да сключи договор с избрания за изпълнител преди влизане в сила на решението на ВАС.

Потърсихме и юристи, специалисти по обществени поръчки. Те заявиха, че има редица нередности, както в процедурата, а отговорите на министъра на транспорта са смущаващи.

„При корекциите в поръчката и спиранията на процедурата възложителят прави опит да санира част от пороците в документацията,което именно става с цитираното обявление за изменение или допълнение. Тоест,очевидно и възложителят знае,че има незаконосъобразност на документацията. Законовото предвидено удължение е именно защото след изменението,участниците следва да работят по нова документация, тоест новият срок за работа, по коригираната документация започва да тече от корекцията. През това време поръчката отново е спряна, а има решение на КЗК за незаконосъобразност на процедурата”, коментираха юристи. Те се изненадаха, че срокът за подаването на оферти на такава тежка обществена поръчка е само три дни, което прави невъзможно съставянето на документите дори цял юридически екип да работи денонощно над тях. Обичайната практика е след подобен тип спирания на процедурите срокът да бива удължаван поне с 15 дни.

„Отговорът на министъра наистина е странен относно това, че няма да бъде сключен договор, докато не се произнесе ВАС. Въпросът е защо Възложителят не чака произнасяне на ВАС, за да гарантира законосъобразността на поръчката и действията си по нея,след като има вече решение за незаконосъобразност на КЗК, а продължава действия по поръчката и то с обявяването на нелогични и нецелесъобразно кратки срокове?”, учудват се юристите.

Всичко това накланя везните, че служебният министър на транспорта и ръководството на НКЖИ искат да завършат процедурата на изпроводяк, преди да бъдат сменени от редовния кабинет.