Имало ли е нередности при строителството на пловдивския зоопарк и има ли длъжностните престъпления и превишаване на права от страна на общински служители, ще нищи Софийска градска прокуратура.

 След решението на Върховна касационна прокуратура да се върне за преразглеждане случая с пловдивския зоопарк, главният прокурор Сотир Цацаров е дал разрешение разследването да се проведе в София, съобщиха от пресцентъра на СГП за TrafficNews.bg

По материали от ТД “Национална сигурност“ – Пловдив, съдържащи данни за евентуално извършено престъпление по служба от длъжностни лица от община Пловдив при провеждането на обществена поръчка за „Реконструкция и модернизация на Зоокът гр. Пловдив“ е била образувана прокурорска преписка в Окръжна прокуратура –Пловдив.

Припомняме, че от ВКП постановиха, че  строителството на пловдивския зоопарк е извършено без инвестиционен проект, в разрез със  Закона за устройство на територията, Закона за обществените поръчки . Също така строежът е започнал преди да има влязла в сила екологична оценка. Договорът с фирмата „Запраянови – 03” е сключен без количествено стойностни сметки и  по цена искана от фирмата, пише в заключението си върховният касационен прокурор, който поиска от Окръжна прокуратура ново разследване на всички обстоятелства около строежа на пловдивския зоопарк.

След становището на ВКП Окръжна прокуратура – Пловдив  е образувала досъдебно производство срещу длъжностни лица от Община Пловдив за това, че през 2014г. не са изпълнили служебните си задължения, произтичащи от Закона за обществените поръчки и е превишил правата си при провеждане на обществена поръчка за  реконструкция и модернизация на „Зоокът“ – гр. Пловдив, с цел да набави за себе си облага и от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици- престъпление по чл. 282 ал.1 от НК.

За да се осигури бързина, обективност, всестранност и пълнота на разследването, с постановление на главния прокурор Сотир Цацаров от 15.11.2016 г. е разрешено разследването по това досъдебно производство да се проведе в район, различен от района на съда, компетентен да разгледа делото (в случая Окръжен съд гр. Пловдив). Главният прокурор е възложил ръководството и надзора върху разследването да се осъществява от Софийска градска прокуратура.

Под ръководството на Софийска градска прокуратура по делото се провеждат активни процесуално следствени действия – иззета е цялата документация във връзка с проведената процедура по ЗОП с обект „Реконструкция и модернизация на „Зоокът“ –Пловдив“, разпитват се свидетели.