Ръководството на МВР даде нов повод за напрежение в системата, като се отметна от обещанието си за увеличение за парите за нощен труд на полицаите.

В края на миналата година за обществено обсъждане бе публикувана заповед на вътрешния министър Младен Маринов, която предвиждаше увеличаване на ставките от 25 ст. на 50 ст. за всеки час нощен труд. Сега обаче на сайта на ведомството се появи нов вариант, според който парите се запазват на сегашните нива – 25 ст. на час.

От мотивите към заповедта не става ясно защо само за малко повече от 2 месеца ръководството на МВР кардинално е променило решението си. Обяснението е прозаично – няма пари. Но не става ясно къде са изчезнали те от декември до сега.

"При първоначалното публикуване на проекта бяха определени по-високи размери на допълнителните възнаграждения за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч. и за времето на разположение. След направения отново разчет на утвърдените средства в бюджета на МВР за 2019 г. за разходи по показател "Персонал", се установи, че към този момент това няма да бъде възможно", пише в новата заповед.

Новата заповед със сигурност ще предизвика реакция от синдикатите в МВР. Засега не е ясно каква ще е тя. Ръководството и профсъюзите обаче имат дълга история на скандали и съдебни битки точно по темата с нощния труд.

Колко струва?

За повишаване от 25 ст. на 50 ст. са нужни около 5 млн. лв. Това е малка сума на фона на бюджета от над 1 млрд. лв., които МВР харчи всяка година. 90% от тях отиват за заплати.

Оказва се, че точно тези 5 млн. лв. липсват. А действаща заповед за нощния труд задължително трябва да има. В противен случай полицаите могат да изгубят и получаваните в момента 25 ст. на час.

"Неиздаването на заповед, с която да бъдат определени размерите на допълнителните възнаграждения за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници, за времето на разположение и за изпълнение на специфични служебни дейности води до обективна невъзможност тези възнаграждения да бъдат изплащани", пише в мотивите към заповедта.

В съда

Миналата година най-големият полицейски синдикат – СФСМВР – спечели дело срещу предишно намаляване на парите за нощния труд. Жалбата бе подадена, след като бившият вътрешен министър Румяна Бъчварова намали ставката от 35 ст. на 25 ст. След отмяната на заповедта ѝ МВР бе принудено да изплати на служителите разликата в парите за около 2 години назад.

Парите редовно изчезват

Внезапното и неочаквано изчезване на пари в МВР не е прецедент, особено когато става дума за допълнителни средства за служителите, пише mediapool.bg. В края на миналата година избухна скандал, след като ръководството обяви, че служителите ще вземат само по 100 лв. за Коледа, въпреки че в началото годината премиерът Бойко Борисов им обеща 100 млн. лв. повече за заплати, а предишният коледен бонус бе 480 лв.

Обяснението бе, че са назначавани нови служители, на които също трябва да се плащат заплати и затова не са останали пари за по-големи бонуси. Само пет дни по-късно се намериха 20 млн. лв., с които бонусът бе увеличен до искания от служителите.

 Синдикатите протестират

Синдикална федерация на служителите в МВР (СФСМВР) днес излезе с деклрация във връзка с проекта и заяви, че той ще доведе до социално напрежение в МВР. Той е определен като "гавра и подигравка с интелекта на служителите". 

Ето и текста на декларацията:

СФС МВР се запозна с проекта на заповед на Министъра на вътрешните работи, според който заплащането на нощния труд на полицаите, пожарникарите и спасителите на Репблика България се предлага да бъде не 0,50 лв./час, а 0,25 лв./час. Другата неприятна „изненада“ е запазването на заплащането на времето на разположение в размер на 0,10 лв./час, вместо заявените в края на 2018 г. 0,35 лв./час. 

СФСМВР определя проекта на заповед, а също така и начинът, по който МВР се отказва от публично заявени намерения за увеличение на социалните придобивки и ощетяване на работещите в МВР, за непрофесионални. Не само това – подобен подход и отношение са в категорично нарушение на принципите на провеждане на социален диалог и водят до увеличаване на социалното напрежение във ведомството. 

Обяснението за невъзможност за увеличение на заплащането на нощен труд и време на разположение с „направен пореден разчет на утвърдените средства, установил липсата на възможност за увеличаване“, може да бъде определено като подигравка с интелекта и откровена гавра със служителите в МВР. СФСМВР намира това за гавра, т.к. увеличеният размер на основните възнаграждения, респективно увеличението на допълнителните възнаграждения бяха ясни в края на 2018 г. – време, в което все още не беше приет и утвърден бюджета на МВР. Планирането на допълнителни разходи в бюджета на МВР, съгласно договорени и планирани повишения на заплащането, е само и единствено отговорност на някоко дирекции в МВР, чиито имена СФСМВР е назовавала нееднократно.
СФСМВР заявява за пореден път, че подобно отношение и поведение, оказва негативен ефект не само върху мотивацията на работещите в МВР, тъй като Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) принципите за определяне на допълнителното заплащане за нощен труд не са осъвременявани от 2007 г., когато е определено заплащането на нощен труд да е размер от 0,25 лв./час. Към тази дата минималната работна заплата е била 180 лева, а през 2019 г. е 560 лева. Увеличението е повече от 3 пъти, което означава, че справедливото заплащане на нощния труд в МВР би трябвало да е 0,75 лв./час. 
По действащ в момента Колективен трудов договор в МВР, обслужващият и подпомагащ дейността на полицаите, пожарникарите и спасителите, персонал получава 0,50 лв./час допълнително заплащане за нощен труд, а тези, които рискуват живота си и на които разчитат българските граждани,ще продължат да вземат два пъти по-малко от тях. 

Подобно отношение е унизително и обидно не само спрямо служителите, защото препотвърждава утвърдила се, в продължение на години, порочна практика в МВР на дискриминационно отношение спрямо работещите по ЗМВР, но и уронва авторитета на институцията пред българските граждани. 

По този начин се погазват основни принципи за водене на преговори и се демонстрира безпомощност и неспособност за изпълнение на договорености, постигнати при преговори с Министър–председателя на Република България и с Министъра на вътрешните работи. 

СФСМВР напомня, че нощният труд и времето на разположение, започнаха да се заплащат, след като Федерацията сезира европейски институции за липсата на такова и изказва искрената си надежда, че няма да се наложи да стартира подобна процедура отново, за да гарантира достойното заплащане на нощния труд и времето на разположение на българските полицаи, пожарникари и спасители.