Кметовете няма да бъдат задължени да имат приемни дни за гражданите. Това стана ясно след като парламентът отхвърли на първо четене с 18 гласа "за", 20 -"против" и 87 "въздържал се" проекта на Славчо Атанасов ("Обединени патриоти") за промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Според предложението на бившия кмет на Пловдив  да се запише, че местните управници трябваше задължително да приемаа и изслушваа гражданите в определени дни от седмицата. Условията и редът се утвърждават със заповед и се публикуват на интернет страницата на съответната община.

Промените целят да се засили личната отговорност на всеки кмет по отношение на гражданите, обясни мотивите си Атанасов. Според него така ще се гарантира по-голям контрол и по-голяма публичност и прозрачност при вземане на решенията, както и участие на гражданите в управлението.

Проектът предвиждаше също и създаването на глава "Административно-наказателни разпоредби", които да гарантират стриктно спазване на задълженията, които законът възлага на кметовете, както и налагане на санкции при тяхното нарушаване или неизпълнение.

Славчо Атанасов отново е кандидат за кмет на Пловдив, издигнат от ВМРО и НФСБ.