Политическа партия "Гражданска платформа Българско лято“, известна и като партията на Васил Божков е окончателно отрязана от участие в парламентарните избори на 14 ноември. 

Това стана след като Върховният административен съд потвърди решението на ЦИК, с което й бе отказана регистрация за вота. 

Върховните магистрати от тричленния състав приемат, че при постановяване на обжалваното решение ЦИК не е допуснала  нарушение, представляващо основание за неговата отмяна и законосъобразно е отказала регистрацията на партията, тъй като към заявлението не е представено удостоверение за актуална банкова сметка. Съгласно изискването на  Изборния кодекс, непредставянето на което и да е от задължителните приложения към заявлението за регистрацияе самостоятелно основание за отказ за регистрация. ЦИК действа в условията на обвързана компетентност и извършва проверка само по представените документи и няма право да преценява причините за допуснати непълноти в приложенията, пишат съдиите. В изборите за народни представители участват политически партии, притежаващи актуална банкова сметка, без която не може да се обслужва предизборната им кампания. Решението на ВАС е окончателно. 

Партията е в списъка на Министерство на финансите, което я включи след като от САЩ обявиха санкции по закона Магнитски за Васил Божков. Почти веднага след това дойде и проблемът, че банките отказват да дадат банкова сметка на гражанската платформа. Още преди няколко дни и самият Васил Божков предупреди, че партията може да има проблеми с регистрацията.