Спокойни родители – щастливи деца! Тази максима е до болка позната на всички – на хората, на институциите и на държавата като цяло. Защо тогава все още неспокойните за здравето и живота на децата си родители са толкова много? Защо дилърите на наркотици са окупирали дворовете на училищата и няма сила, която да ги махне от там? Защо все повече и повече български деца опитват дрога?

В програмата на кандидата за кмет на район „Южен” в Пловдив Илиян Велков сигурността за децата ни е един от приоритетите. Журналистът смята сигурността във и извън учебните заведения за изключително важна – както за самите деца и техните родители, така и за обществото ни като цяло.

Да изгоним дилърите от оградите на училищата!, призова кандидатът за кмет под номер 49 в листата. За целта е необходимо:

-Видеонаблюдение на обществените места с акцент районите около училищата, детските градини и парковете, кръстовищата.

-Създаване на единен регистър на съществуващите камери за видеонаблюдение, както публични, така и частни.

-Изготвяне на програма за повишаване сигурността на учениците на територията на училищата в община Пловдив.

-Създаване на организация за постигане и поддържане на устойчива среда за сигурност в училището.

-Изготвяне на единни правила за намаляване агресията в училище, които да залегнат във всички правилници за вътрешния ред на всички училища на територията на община Пловдив.

-Създаване на екипи от представители на полицията и служители от Общинска дирекция Управление при кризи, обществен ред и сигурност и от експерти в тази област, които да обходят всички училища и да подготвят конкретни за всяко училище мерки за повишаване на сигурността.

Подкрепете Илиян Велков с номер 49 в интегралната бюлетина за кмет на район Южен!

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление.