Проблемите с презастрояването в отделни части на Пловдив започват да изплуват на повърхността все повече. Каква ще е програмата Ви за строителството в града през следващия мандат и предвиждате ли рестрикции на определени места , за сметка на други. Следващият Общинския съвет ще утвърди и новия Общ устройствен план, който задава концептуалното развитие на града за следващите 20 години.

Това е четвъртата тема от поредицата от материали на TrafficNews, която ще засегне 8 въпроса от първостепенно значение за развитието на Община Пловдив.

Идеята е, като обществено отговорна медия, да представим на пловдивчани акцентите в програмите на кандидатите на напълно равни начала.  Участниците в анкетата са седем – кандидатите за кметове на ГЕРБ – Здравко Димитров, НФСБ/ВМРО – Славчо Атанасов, БСП – Николай Радев, ЗС „Александър Стамболийски” – Георги Колев, Съюз за Пловдив – Дани Каназирева, Демократична България – Атанас Костов и Кауза Пловдив – Николай Бухалов.

Ето и техните отговори:

Здравко Димитров – ГЕРБ:  Всеки район трябва да има своя визия и свободно място, манията на „оазисите” отмина

-Имам визия за развитието на Пловдив за 10-20 и дори 50 години напред. Тя не ми е хрумнала за една нощ, а е резултат от продължителна работа и много срещи с експерти, специалисти в градоустройството, архитекти, пътни инженери и строители. Темата, че градът се презастроява, донякъде е преекспонирана. Въпрос на градоустройствени решения е да се намери най-добрият баланс между жилищното строителство, зелените площи и пътната инфраструктура. В това отношение решенията за „Тракия“ и новите микрорайони в „Западен“ са много добри. Презастрояване се допусна в центъра и някои части на „Кършияка“ и „Кючук Париж“. Мисля обаче, че и гражданите и предприемачите се излекуваха от манията по „оазисите“.

Именно новият Общ устройствен план ще реализира дългосрочната ни визия за Пловдив. Аз лично настоявам за повече свободни пространства между сградите и изграждане на собствен архитектурен стил за всеки район, който да се превърне в негова запазена марка. Тук е и ролята на бъдещия главен архитект, когото смятам за ключов специалист в екипа си.  Според заложеното в новия устройствен план ще планираме и къде да строим нови паркове, детски градини или велоалеи.  

Славчо Атанасов – НФСБ/ВМРО:  Задължаваме инвеститорите да изграждат зелени зони и паркоместа. Няма да допуснем казуси като с парка зад хотел „Санкт Петербург”

Проблемът с презастрояването не е от вчера. За съжаление, строителният бум, освен развитие,  донесе и много негативи на града. Трябва да се каже, че в предишни управления сериозно бяха пренебрегвани някои от законовите изисквания и така се стигна до проблема с липсата на паркоместа например. Масово новите сгради бяха проектирани и строени без да се осигурят задължителните места за паркиране. По закон при изграждането на всяка жилищна сграда, трябва да се подсигуряват места за паркиране. Това не беше спазено. И сега се чудим как да оправяме положението. В последните осем години пък сме свидетели на други нарушения, свързани със задължителното озеленяване на строителните обекти, което масово не се прави. По закон терен, върху който се строи нова жилищна сграда трябва да отрежда 20 % от терена за зеленина. Това не беше спазено. Тези практики ние ще прекъснем незабавно, защото искаме да възстановим и да увеличаваме зелената система на Пловдив. И няма да допускаме своеволия. В отредените за зелени зони места няма да се строи. Компромиси няма да има и няма да допускаме ситуации, като тази с парка зад хотел „Санкт Петербург“.

Действително, новият Общ устройствен план е в процес на разработка. До края на тази година би следвало да е готов предварителния му проект, който да влезе за разглеждане в новия общински съвет. Идеята, която е заложена в него е да се даде възможност за промяна на статута на земеделските земи и върху тях да се извършва невисоко строителство. Такива райони са „Терзиите“ между Прослав и Коматево в „Западен“, Беломорски и Остромила в „Южен“. Там се предвиждат бъдещи жилищни територии, които във времето ще се сливат. Има и доста кадастрални грешки, които да се изчистват. Предполагам, че новият общински съвет няма да се противопостави на заложените концепции за развитието на града за следващите 25 години. 

В строителната програма ние ще заложим всички стратегически проекти за града, които останаха замразени през последните години. Ремонти и разширения на ключови булеварди, нов мост над Марица, пътните връзки между районите, пробивът до Водната палата и много други важни обекти. Ще насочим усилия към кварталните улици, макар и предизборно позакърпени на места, там положението е тежко. Задължително ще построим като за начало по една нова детска градина и ясла във всеки район на града, това ни е първостепенен приоритет. Друг такъв е изграждането на нови паркинги, паркоместа, модулни конструкции, определяне на допълнителни зони по кварталите, за да извадим колите от зелените площи. Това са най-основните неща. Пълният списък по райони е доста голям.  

Николай Радев – БСП:  Трябва да пазим общинските имоти, определяме повече зелени зони и места за спорт

Заплахата от презастрояване е резултат от липсата на правила и реален контрол върху строителството, което се реализира предимно с приоритет на частните интереси пред обществените, вместо диалог и равнопоставеност. Общинският съвет при кмета Чомаков прие Общ устройствен план на града без правила за неговото прилагане, с което стимулира хаоса на строителството.

Определящ момент за развитието на града е отношението към общинската собственост . За последните 20 години бяха продадени, спазарени „подарени“ за частни нужди огромен брой общински терени. В същото време за града липсват зелени площи за отдих. Вместо 20кв. м. на жител,  реално има около 10 – 12 кв.м. Липсват терени за масов спорт, а по норматив трябва да има по 7кв.м. на жител. Липсват достатъчно учебни сгради и терени за изграждане на нови училища с цел преминаване на едносменно обучение.  Липсва реална грижа за опазване на културно-историческото наследство – съборени, изгорени, преустроени, обезобразени сгради, потопени във високи етажи хълмове и т.н.

Наложително е приемане на програма, включваща карта на общинската собственост и нейното предназначение, което да бъде дългосрочен и константен документ.

Какво ще направим:

  1. Новият устройствен план ще бъде придружен с експертизи, изготвени вследствие на широко обществено обсъждане с участие на експерти, рецензенти и граждани.
  2. Формулиране на стратегия за комплексно развитие на инфраструктура, транспорт, климатична мелиорация, художествено естетическо оформление
  3. Правила за прилагане на новия ОУП
  4. Наредби и правила за обществено обсъждане на гражданите при вземане на решения

Общият устройствен план е фундаменталният план за развитие на Пловдив следващите 20 години. Затова много важна съставна част е цялостният преглед – анализ за състоянието на градската среда. Той  трябва да включва основните функционално пространствени системи на града: обитаване, отдих, обществено обслужване, културно-историческо наследство.

Георги Колев – ЗС „Александър Стамболийски”:  Спираме строителството „тераса до тераса”, гл. архитект визионер може да реши проблемите на градоустройството

Неприятната практика пловдивчани да си общуват твърде интимно, без дори да се познават, защото разстоянието между съседни блокове и кооперации предполага детайлно познаване на менюто на комшията, трябва да бъде прекратена. За вече презастроените райони на тези етап няма какво да се направи, но нови разрешителни  за строеж на принципа „на една ръка разстояние“ не трябва да се издават. Проблемът е особено остър в район „Централен“, в „Северен“ - около новотела, има блокове „тераса до тераса“ и в останалите райони. Новото строителство трябва да се съсредоточи в зоните, в които Пловдив се разширява по естествен път – на юг и запад.

Няма как всички да живеят в центъра примерно – трябва да има и въздух, и зеленина. В този смисъл приемането на новия Общ устройствен план е много важно, защото той може да реши значителна част от проблема със застрояването – ако дадена площ в него е предвидена за зеленина, там просто не може да се строи. Но въпросът има и друга страна – има частни терени, които се водят зелени площи, и тъй като собствениците не могат да строят, водят дела срещу общината да им плаща наем и обичайно печелят. Такъв е случаят с част от терена в началото на бул. „Свобода“ до Помпената станция. Ясно е, че общината трябва да отчуждава такива терени поетапно – иначе ще плаща наеми, натоварени със съдебните разноски, и пак няма да е собственик.

Ключова в кардиналното решаване на проблемите в  хаоса със строителството е фигурата на главния архитект. Град, в който правомощията на главния архитект са сведени умишлено единствено до подписването на документи, не може да се развива градоустройствено и естетически в правилна посока. Затова  една от първите стъпки на следващия кмет трябва да е провеждането на конкурс за нов главен архитект, в който няма нагласени условия, защото Пловдив има нужна от визионер за този пост. След това трябва да се гарантира, че бъдещият главен архитект ще може да взима решения на база на своята компетентност, вместо да изпълнява спуснатите му указания.

Дани Каназирева – „Съюз за Пловдив”:  Запазваме и най-малкото петно, отредено за зелени площи. Спираме разпродажбата на терени

Както във всяка сфера, така и в презастрояването на града ни цари пълен хаос. Липсва всякаква градоустройствена хигиена. Всеки кмет, който управлява до сега се храни от града ни и издържа общината чрез хаотична разпродажба на имоти. Няма никаква визия за развитието на града ни години напред. Презастрояването всъщност се допусна, за да се задоволят корпоративни интереси, без да се мисли за хората, които ще живеят в кварталите. Всяко едно петно се застроява с жилища, а никой не отрежда имоти за детски градини, детски ясли, паркове и места за паркиране.

Така че този Общ устройствен план, който се подготвя в момента, ако се случи, в града ни и въздух няма да остане. Категорично, първото нещо, което ще направя е да спра сега подготвяния Общ устройствен план, според който 2260 декара от Пловдив от зелени площи се преотреждат за строителство.

Бих възложила пълен анализ на този Общ устройствен план и изготвянето на стратегия как Пловдив години напред да изглежда и спрямо това бих внесла за гласуване Общия устройствен план, като запазим голяма част от имотите на Пловдив, както и малкото зелени петна, останали в града ни. Освен това, да не говорим, че за презастрояването и загубата на зелените площи главен виновник е Общината.

Например, покривът на МОЛ Пловдив трябваше да има голяма покривна тераса над 2 дка зеленина с цел да има озеленяване, но изведнъж тази тераса изчезна, не беше реализирана, но сградата беше въведена в експлоатация. Така че, най-големият нарушител е Община Пловдив. Освен това, при приемането на проектите, при въвеждането в експлоатация никой не следи дали се спазва задължението по закон за 30% озеленяване. Конкретните мерки, които бихме предприели са:

  1. Стоп на разпродажбата на общински имоти;
  2. Пълен анализ на Общия устройствен план, защото това е най-важният стратегически документ, който определя градоустройствената визия на града за години напред и чрез него може и малкото останали площи да останат свободни от застрояване.

Именно чрез този документ Общината може контролира строителството и неговия вид, защото през годините имотите на града ни се продават за строителство на жилища, магазини и офиси. Днес Пловдив има достатъчно от тях. Време е за по –дъгосрочни цели – инвестиции в подземната и надземната инфраструктура, запазване на зелените площи, отреждане на терени за паркиране.

Николай Бухалов – „Кауза Пловдив”:  Общината да започне да придобива жилища от строителните фирми чрез обезщетение

Наистина в някои части на Пловдив има презастрояване, но е абсурдна евентуална идея, че трябва да се налагат пълни забрани. По-сериозни рестрикции може да се определят  само за Стария град и централна градска част с презумпцията за запазване облика на града. Не можем да забраним строителството, тъй като градът се развива и нараства с бързи темпове. Но можем и трябва да одобрим нов устройствен план, в който освен жилищното строителство има обособени достатъчно големи градски паркове. Те мога да бъдат поетапно реализирани, като първо се засядат дървета, за израстването на които са необходими няколко години, а  през това време се изградят алеи, пейки и цялостно се обособи парка. Задължително е и приемане на нова наредба за естетицазия на градската среда, както и стартиране на проекта „ Пловдив- Интелигентен, Екологичен и устойчив град".

Една от идеите, който е залегнала в нашата програма е Общината да започне да придобива жилища от строителните фирми чрез обезщетение. За да се реши жилищният проблем в града, Общината би могла и сама да инвестира чрез ОП „Жилфонд". По този начин ще може да осигури жилища за нуждаещи се семейства, които обаче трябва да отговарят на определени условия – например: семействата да са многодетни, родителите да са с висше образование, да са живели през последните 10 години на територията на град Пловдив. Правоимащите ще могат да закупят обитаваните от тях имоти на минимална цена, доста по-ниска от пазарната, но в нея ще бъдат  калкулирани всички разходи по строителството и ще има и минимална печалба за Общината

Атанас Костов - "Демократична България":   Превръщаме старите индустриални зони в Пловдив в жилищни паркови зони. В целия град правим микропаркова среда

Деструктивните практики в темата за презастрояването са скрити в погрешното и удобно тълкуване на действащия Общ устройствен план. Към момента строителните лобита (които имат много голямо влияние върху общинските структури, особено върху главния архитект) успяват да моделират законите и строителните регламенти в техен интерес, без да нарушават закона. Ние считаме, че първата стъпка към разрешаването на проблема с презастрояването е спазването на закона и еднозначното му тълкуване.

Всички градове с успешно развитие в Европа, без изключение, имат създадени градоустройствени експертни съвети (включващи граждани и представители на неправителствения сектор), които предопределят бъдещето на града. Това прави така, че главният архитект губи вездесъщите си функции, които има днес в Пловдив и решенията за развитието на града ще зависят от безспорни, наложени в практиката авторитети в градоустройствен съвет с гражданско мислене и отговорности.

Мотивирани от горните съображения ние от “Демократична България” имаме следните приоритети по темата:

- трансформиране на старите индустриални зони в Пловдив, чрез преструктурираме на резервите вътре в тях в жилищни паркови зони. Тази конверсия е изцяло в правомощията на общината и следва да бъде контролирана именно от нея;
- изграждане в целия град на микропаркова среда, която да бъде обвързана с пешеходна или велосипедна мрежа, т.е. изграждане на паркови пространства на всяко едно възможно място в града, дори и малко по размер;
- конституирането на градоустройствен съвет, в който да вземат участие безспорни авторитети и представители на неправителствения сектор, които да изградят стратегия за етапно градско планиране. Това ще даде авторитет на Пловдив за привличане на чуждестранни инвестиции в публичната инфраструктура. Единственият механизъм Общината да отговори на презастрояването с адекватна публична услуга, е адекватно, структурирано и премислено градоустройство. 

 

Ако стана кмет на Пловдив: Ще се увеличат ли данъците и ще се теглят ли нови заеми - отговарят фаворитите7-те кандидати с най-голям потенциален вот отговарят по 8 теми от първостепенно значение за общината

Ако стана кмет на Пловдив: Проблемът с трафика, паркирането и автобусите – отговарят фаворитите7-те кандидати с най-голям потенциален вот отговарят по 8 теми от първостепенно значение за общината